Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa
 • Membru
 • Spanja Independiente
 • Data tat-twelid: 14 ta' Novembru 1966, Madrid

Intervent(i) fis-seduta plenarja

284

Elezzjonijiet presidenzjali fil-Venezwela (dibattitu)

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(22)

Ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE (dibattitu)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(15)

Il-prijoritajiet tal-UE għat-62 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa (dibattitu)

01-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-01(5)

Tolleranza żero għall-mutilazzjoni ġenitali femminili (dibattitu)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(11)

Is-sitwazzjoni fil-Venezwela (dibattitu)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(16)

Rapport(i) - bħala rapporteur

2

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

11

RAPPORT dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE

FEMM INTA
06-02-2018 A8-0023/2018

RAPPORT dwar it-tisħiħ tal-pożizzjoni Ekonomika tan-Nisa fis-Setturi Privati u Pubbliċi fl-UE

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

RAPPORT dwar inizjattiva ewlenija tal-UE għas-settur tal-ħwejjeġ

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

RAPPORT dwar in-nisa u r-rwol tagħhom fiż-żoni rurali

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

RAPPORT dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea 2014-2015

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

RAPPORT dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-migrazzjoni f'pajjiżi terzi

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

RAPPORT dwar is-settur privat u l-iżvilupp

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Opinjoni bħala rapporteur

4

OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tad-Dokument ta' Ħidma Konġunt tal-Persunal (SWD(2015)0182) - L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri u l-Emanċipazzjoni tan-Nisa: nittrasformaw il-Ħajjiet tal-Bniet u tan-Nisa permezz tar-Relazzjonijiet Esterni tal-UE 2016-2020

AFET
24-01-2018 AFET_AD(2018)612256

OPINJONI dwar ir-Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2015)

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

OPINJONI dwar is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

OPINJONI dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Opinjoni bħala shadow rapporteur

29

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri u għall-persuni li jindukraw u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE

FEMM
30-05-2018 FEMM_AD(2018)618327

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej

PETI
18-05-2018 PETI_AD(2018)615473

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulata)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

POŻIZZJONI FIL-FORMA TA' EMENDI dwar ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE 2017: Insaħħu d-Drittijiet taċ-Ċittadini f'Unjoni ta' Tibdil Demokratiku

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

OPINJONI dwar ir-reviżjoni tar-Regolament (UE) 211/2011 dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

OPINJONI dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

OPINJONI li fiha mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' Kuba, min-naħa l-oħra

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

OPINJONI dwar l-impatt tal-kummerċ internazzjonali u l-politiki kummerċjali tal-UE fuq il-katini ta' valur mondjali

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta' Djalogu Politiku u ta' Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' Kuba, min-naħa l-oħra

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

OPINJONI dwar kundizzjonijiet tax-xogħol u impjieg prekarju

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni istituzzjonali

333

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  Motion for a resolution on Russia, notably the case of Ukrainian political prisoner Oleg Sentsov

11-06-2018 B8-0296/2018

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar is-sitwazzjoni fin-Nikaragwa

29-05-2018 RC-B8-0244/2018

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni individwali

1

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

9

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar is-sindrome ta' Asperger

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Waqgħet

Dettalji

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 51 - 13-12-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-użu żejjed jew l-użu ħażin ta' antibijotiċi

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Waqgħet

Dettalji

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 95 - 13-12-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-fibrożi pulmonarja idjopatika

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Magħluqa bmaġġoranza

Dettalji

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Data tal-ftuħ : 11-04-2016
Data ta’ għeluq : 11-07-2016
Adottata (data) : 11-07-2016
Il-lista ta' firmatarji hija ppubblikata fl-Anness 01 għall-Minuti tat-12-09-2016
Numru ta’ firmatarji : 388 - 12-07-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-aċċess universali għall-kura tas-saħħa materna

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Waqgħet

Dettalji

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Data tal-ftuħ : 24-02-2016
Data ta’ għeluq : 24-05-2016
Numru ta’ firmatarji : 174 - 25-05-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ir-rispons li għandu jingħata għall-isfidi ppreżentati mill-Indiċi Globali tal-Ġuħ

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Waqgħet

Dettalji

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Data tal-ftuħ : 24-02-2016
Data ta’ għeluq : 24-05-2016
Numru ta’ firmatarji : 61 - 25-05-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-tisħiħ tal-ħidma tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem fil-Venezwela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Waqgħet

Dettalji

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Data tal-ftuħ : 26-10-2015
Data ta’ għeluq : 26-01-2016
Numru ta’ firmatarji : 64 - 27-01-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ir-riċerka u l-prevenzjoni tal-endometrijosi

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Waqgħet

Dettalji

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Data tal-ftuħ : 07-09-2015
Data ta’ għeluq : 07-12-2015
Numru ta’ firmatarji : 193 - 08-12-2015

Dikjarazzjoni bil-miktub fuq il-promozzjoni ta' sistemi ta' edukazzjoni inklużiva

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Waqgħet

Dettalji

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Data tal-ftuħ : 07-09-2015
Data ta’ għeluq : 07-12-2015
Numru ta’ firmatarji : 263 - 08-12-2015

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-bullying u l-vjolenza fl-iskejjel

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Waqgħet

Dettalji

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Data tal-ftuħ : 07-09-2015
Data ta’ għeluq : 07-12-2015
Numru ta’ firmatarji : 119 - 08-12-2015

Mistoqsijiet bil-miktub

234

  Autonomous communities an obstacle to implementation of the country-specific recommendations

28-05-2018 E-002878/2018 Kummissjoni

  Increase in human trafficking between Member States

25-05-2018 E-002861/2018 Kummissjoni

  Extreme nationalism and hate crimes on the rise in Croatia

23-05-2018 E-002752/2018 Kummissjoni

  Possible breach of the Common Position by the Spanish Government

18-05-2018 E-002695/2018 Kummissjoni

  VP/HR - Human rights in Cuba following the first EU-Cuba Joint Council meeting

17-05-2018 E-002640/2018 Kummissjoni

  Harmonising the classification of sexual offences and establishing a common definition of rape

27-04-2018 E-002370/2018 Kummissjoni

  Excluding countries that criminalise homosexuality from the list of safe countries of origin

16-04-2018 E-002150/2018 Kummissjoni

  VP/HR - The role of former Prime Minister Rodríguez Zapatero in talks on the crisis in Venezuela

11-04-2018 P-002070/2018 Kummissjoni

  EU support to Colombia in the Venezuelan migrant crisis

22-03-2018 E-001772/2018 Kummissjoni

Mistoqsijiet orali

18

Il-ġlieda kontra t-traffikar tan-nisa u l-bniet għall-isfruttament sesswali u tal-ħaddiema fl-UE

01-12-2017 O-000094/2017 Kummissjoni

Pjan ta' Azzjoni Ewropew għall-Ekonomija Soċjali

04-09-2017 O-000070/2017 Kummissjoni

Traffikar tal-Bnedmin

24-03-2017 O-000024/2017 Kummissjoni

Il-ġlieda kontra l-għajbien ta' tfal migranti fl-Ewropa

03-02-2017 O-000009/2017 Kummissjoni

Interpellanza minuri - VP/HR - Il-politika Iżraeljana dwar l-insedjamenti

27-01-2017 O-000006/2017 Kummissjoni

Il-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija, l-omofobija u forom oħra ta' intolleranza;

26-10-2016 O-000130/2016 Kummissjoni

Il-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija, l-omofobija u forom oħra ta' intolleranza;

26-10-2016 O-000129/2016 Kunsill

Politiki u azzjonijiet tal-UE għall-protezzjoni tat-tfal fil-kuntest tal-migrazzjoni

17-10-2016 O-000126/2016 Kummissjoni

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

194

 

Manipulazzjoni tal-odometri fil-vetturi bil-mutur: reviżjoni tal-qafas legali tal-UE (A8-0155/2018 - Ismail Ertug)

31-05-2018

He votado a favor porque la manipulación de cuentakilómetros es una negligencia que afecta a entre el 5% y el 12% de vehículos usados en ventas nacionales y entre el 30% y el 50% en ventas transfronterizas, acumulando un daño económico total de entre EUR 5,6 y 9,6 mil millones en toda la UE.
El objetivo de este informe INI es crear barreras legales, técnicas y operacionales para criminalizar
las manipulaciones de cuentakilómetros y disminuir así su efecto negativo en la seguridad vial,
el medio ambiente, la economía y los consumidores.

 

Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)

31-05-2018

He votado a favor porque el objetivo principal del informe es fortalecer la capacidad de la Unión para responder a desastres naturales y provocados por el hombre. La evaluación del UCPM (Union Civil Protection Mechanism) demostró que debe mejorarse su eficacia, su capacidad para responder a los desastres y la eficiencia administrativa.
Uno de los elementos centrales del informe es la propuesta de establecer RESCUE (reserva dedicada de activos como capacidades aéreas de lucha contra incendios, hospitales de campaña, etc.) que se financiaría al 100% por la Unión. Además, también añade que los Estados miembros deberían redactar y transmitir sus evaluaciones de riesgos a la Comisión para trabajar conjuntamente en la prevención de desastres.

 

L-Ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-emanċipazzjoni tan-nisa: nittrasformaw il-ħajjiet tal-bniet u tan-nisa permezz tar-relazzjonijiet esterni tal-UE 2016-2020 (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica)

31-05-2018

El informe, del cual he sido ponente en la sombra, hace un balance de los progresos realizados desde que la Comisión y el SEAE adoptaron el Plan de acción de género II, una política integral para incorporar la igualdad de género en la acción de la UE al exterior.
El informe reafirma la posición del Parlamento Europeo de que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son esenciales para garantizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre muchas otras cosas, el informe destaca la importancia de promover y garantizar el accesso a la salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a un aborto seguro
El informe también condena el Global Gag Rule y llama a la UE y sus Estados miembros a apoyar de manera proactiva los derechos de las mujeres en todo el mundo aumentando significativamente la financiación, tanto a nivel nacional como europeo, para reducir la brecha financiera que EEUU deja en este ámbito.

 

L-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

31-05-2018

He votado a favor del informe que analiza la estrategia europea de la juventud en un momento clave para el futuro de la UE. Se destacan los principales problemas que sufren los jóvenes europeos y se señalan las distintas recomendaciones para fomentar su desarrollo, la igualdad de oportunidades, y su integración en la UE como ciudadanos europeos.
Además, he votado a favor de instar a la Comisión a perseguir la política de algunas empresas de ofrecer prácticas sucesivas sin remuneración y también he defendido la necesidad de armonizar en toda la UE concepto de “joven” y sus implicaciones en las distintas políticas públicas

 

Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Greċja, lil Spanja, lil Franza u lill-Portugall (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes)

30-05-2018

He votado a favor de la propuesta de la Comisión para que se movilice el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) con objeto de conceder asistencia financiera en relación con los incendios forestales ocurridos en Portugal y España, los huracanes que azotaron Francia y los terremotos de Grecia.

 

Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 1/2018 li jakkumpanja l-proposta dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Greċja, lil Spanja, lil Franza u lill-Portugall (C8-0181/2018)

30-05-2018

He votado a favor de la propuesta de la Comisión para que se movilice el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) con objeto de conceder asistencia financiera en relación con los incendios forestales ocurridos en Portugal y España, los huracanes que azotaron Francia y los terremotos de Grecia

 

Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2018/000 TA 2018 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

30-05-2018

El informe proporciona recomendaciones a la CE sobre la aplicación del FEAG y he votado a favor porque estoy de acuerdo con su contenido. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene como objetivo proporcionar apoyo a los trabajadores despedidos y por cuenta propia cuyas actividades han cesado como resultado de cambios estructurales importantes en el comercio mundial debido a la globalización, como resultado de la continuación de la crisis económica, o como resultado de una nueva crisis financiera y económica mundial, y para ayudarlos a reintegrarse en el mercado laboral.

 

Konformità tal-prodotti tas-sajd mal-kriterji ta' aċċess għas-suq tal-UE (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)

30-05-2018

He votado a favor del informe que analiza el rango de normas y condiciones que los productos de la pesca deben cumplir para ser aceptados en el mercado de la UE, propone recomendaciones para garantizar una mejor igualdad de condiciones entre la UE y los operadores que no forman parte de la UE y para contribuir a una mejor gestión pesquera en todo el mundo.

 

L-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)

30-05-2018

El informe se centra en la situación actual de la implementación del nuevo IIA on Better Law-making. Destaca la necesidad de mejorar en ciertas áreas de mejora de la legislación y los esfuerzos futuros que deben emprender las tres instituciones. He votado a favor porque estoy de acuerdo con el contenido del informe.

 

Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)

30-05-2018

He votado a favor de la resolución porque estoy a favor de la propuesta realizada por la Comisión presentada en mayo

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels