Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Alternativa galega de esquerda en Europa (Spanja)

Membri 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Sostitut 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għas-Sajd
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għas-Sajd

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi, inkluż l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, u għall-istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 99/2013, (UE) Nru 1287/2013, (UE) Nru 254/2014, (UE) Nru 258/2014, (UE) Nru 652/2014 u (UE) Nru 2017/826  
- AGRI_AD(2019)623920 -  
-
AGRI 
OPINJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra  
- AGRI_AD(2018)626968 -  
-
AGRI 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni  
- AGRI_AD(2018)623919 -  
-
AGRI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Interpellanzi maġġuri 
Interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri komponenti tal-Parlament. Artikolu 139 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Ftehim dwar il-kooperazzjoni fil-ġustizzja kriminali bejn il-Eurojust u r-Renju tad-Danimarka (A8-0192/2019 - Claude Moraes) ES  
 

Tras la «lisbonización» de Eurojust se ha considerado necesario un Acuerdo de Cooperación Judicial Penal entre Eurojust y Dinamarca. Habida cuenta del régimen especial al que se acoge Dinamarca en el ámbito de la justicia penal tras el Tratado de Lisboa (Protocolo n.º 22), Dinamarca no participa en el nuevo Reglamento y este no es vinculante para dicho país. No obstante, Dinamarca expresó su deseo de seguir participando en las actividades de Eurojust. Dado que se trata de una cuestión, a priori , específicamente administrativa y de funcionamiento de la Unión, he votado a favor.

Standards tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet tas-CO2 għall-vetturi tqal ġodda (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES  
 

He votado a favor de este informe porque, aunque creo que debería ser más ambicioso, me parece importante que se sigan dando pasos en la lucha contra el cambio climático y una parte fundamental en esta lucha es la fijación de objetivos serios de cara a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en vehículos pesados, teniendo como objetivo unas emisiones cero.

Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) ES  
 

He votado en contra de este informe porque, aunque contiene aspectos positivos como la distinción de «vehículos limpios» cuando el combustible alternativo empleado no contiene ni biocombustibles procedentes de plantas de cultivo para alimentación animal ni aceite de palma, considero que no es suficientemente ambicioso en cuanto a los objetivos fijados y las fechas de aplicación de las medidas establecidas. También considero que no se da suficiente importancia a la necesidad de reducir la producción y uso de vehículos como parte de un cambio de modelo de producción y consumo necesario.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM 
Il-Membri jistgħu jressqu mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-BĊE u mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Dawn il-mistoqsijiet l-ewwel jiġu sottomessi lill-President tal-kumitat responsabbli. Artikolu 140, Artikolu 141, Anness III

Tweġibiet għall-mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM 
Tweġibiet għall-mistoqsijiet tal-Membri lill-BĊE u għall-mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Artikolu 140, Artikolu 141 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni individwali  
Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kwistjoni li taqa' taħt l-isferi ta' attività tal-UE. Il-mozzjonijiet ammissibbli huma riferuti lill-kumitat responsabbli, li jiddeċiedi liema proċeduri għandhom jiġu segwiti. Artikolu 143 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-promozzjoni ta' prodotti organiċi f'kantins  
- P8_DCL(2016)0117 - Waqgħet  
Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA  
Data tal-ftuħ : 24-10-2016
Data ta’ għeluq : 24-01-2017
Numru ta’ firmatarji : 75 - 25-01-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar ir-regolamentazzjoni tas-suq tal-ħalib  
- P8_DCL(2016)0066 - Waqgħet  
Miguel VIEGAS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , João FERREIRA , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Marc TARABELLA , Fabio DE MASI , João PIMENTA LOPES , Neoklis SYLIKIOTIS , Takis HADJIGEORGIOU  
Data tal-ftuħ : 12-09-2016
Data ta’ għeluq : 12-12-2016
Numru ta’ firmatarji : 77 - 13-12-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-twaqqif ta' strateġija Ewropea għall-ġestjoni, il-kontroll u għall-qerda possibbli taż-żunżan bagħal ażjatiku (Vespa velutina nigrithorax)  
- P8_DCL(2016)0047 - Waqgħet  
Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Eric ANDRIEU , Patrick LE HYARIC , Marco ZULLO , Josu JUARISTI ABAUNZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Marc TARABELLA , Paloma LÓPEZ BERMEJO , João FERREIRA , Miguel VIEGAS , Clara AGUILERA , Rosa D'AMATO  
Data tal-ftuħ : 27-04-2016
Data ta’ għeluq : 27-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 72 - 28-07-2016

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji