Josu JUARISTI ABAUNZ : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

  • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku - Membru
  • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku - Membru tal-bureau
  • 12-01-2017 / 27-02-2018 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

  • 01-07-2014 / 27-02-2018 : EH BILDU (Spanja)

Membri 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
  • 14-07-2014 / 27-02-2018 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
  • 19-01-2017 / 05-02-2018 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Sostitut 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
  • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur 
Għal kull rapport, kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-kriżi tal-Ebola: it-tagħlimiet fit-tul u kif jistgħu jiġu msaħħa s-sistemi tas-saħħa fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jiġu evitati kriżijiet futuri  
- ENVI_AD(2015)544486 -  
-
ENVI 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar l-aċċellerazzjoni tal-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa  
- REGI_AD(2017)610699 -  
-
REGI 
OPINJONI dwar ir-rwol tar-reġjuni u l-ibliet tal-UE fl-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi tas-COP 21 dwar it-tibdil fil-klima  
- ENVI_AD(2017)607983 -  
-
ENVI 
OPINJONI dwar ħajja itwal għall-prodotti: benefiċċji għall-konsumaturi u l-kumpaniji  
- ENVI_AD(2017)595378 -  
-
ENVI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Interpellanzi maġġuri 
Interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri komponenti tal-Parlament. Artikolu 139 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 (A8-0258/2017 - Julie Girling) EN  
 

EH Bildu has voted against the Girling report on the proposal for a regulation of the EP and the Council Amending Directive2003/87/EC the EU Emission trading System (EU-ETS) to continue current limitations of scope for aviation activities and to prepare to implement a global market-based measure from 2021.
We have always criticised carbon market systems such as ETS as we consider them a patch, a temporary and false solution, as by purchasing offsets there is no limitation of emissions but commercialisation of those. In that line, we believe that the real change relies on enhancing technological innovation, concretely, on enhancing on quality and performances of engines and fuels on the one hand, as well as its local application and its subsequent application by third States.
The CORSIA scheme agreed by ICAO, is a system under which aircraft operators that are in excess of baseline emissions will be required to purchase offsets in order to achieve carbon neutrality from international civil aviation from 2021.Even if the inclusion of the aviation system is needed to fulfil the Paris Agreement without undermining the other related legislative texts within the energy climate package; we cannot agree with such a scheme; and hence we have voted against the provisional agreement and abstained on the joint statement on the outcome of the ICAO.

Ftehim UE-Żvizzera dwar il-kollegament tal-iskemi għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra tagħhom (A8-0386/2017 - Christofer Fjellner) EN  
 

EH Bildu abstained on the Fjellner report on the Agreement between the EU and the Swiss confederation on the linking of their greenhouse gas emissions trading systems
This file is linked to the agreement on the revision of the emissions trading system (ETS)-phase IV which was reached recently between the co-legislators. EH Bildu has always criticised carbon market systems such as ETS as we consider them a patch, a temporary and false solution, as by purchasing offsets there is no limitation of emissions but commercialisation of them. In that line, we believe that the real change relies on enhancing technological innovation, concretely, on enhancing quality and performance of engines and fuels on the one hand, as well as its local application and its subsequent application by third countries.
After several years of negotiations, the Commission has also finalised negotiations on linking the EU ETS with the ETS of Switzerland. The agreement sets out the institutional framework as well as the key objectives and principles for linking the two systems. It notably foresees that, once in force, participants in the EU ETS can use units from the Swiss system for compliance purposes and vice versa.
We oppose such a system, but once the system is established all parties should take part in it if it is to have an effect, hence we abstained.

Rapport dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE 2017: Insaħħu d-Drittijiet taċ-Ċittadini f'Unjoni ta' Tibdil Demokratiku (A8-0385/2017 - Beatriz Becerra Basterrechea) EN  
 

EH Bildu voted against the EU Citizenship Report 2017.
The report is based on a positive approach to EU citizenship and includes several good elements. However, the following paragraph (Recital G) is a red line for our coalition: ‘Whereas any unilateral change in the borders of a Member State constitutes, at the very least, a violation of Articles 2, 3.2 and 4.2 of the Treaty on the European Union, as well as jeopardising enjoyment of all the rights deriving from EU citizenship.’
From the perspective of the Basque independentist coalition, we cannot accept this statement. EH Bildu would like to highlight that the inclusion of this paragraph is an attempt to discredit the ongoing Catalan process. Moreover, it could also be argued that it is not very relevant to the main purpose of the report.
Unilateral changes in the borders of a Member State can happen as a result of a democratic exercise, as a demand of its citizens’ will. Democracy is, after all, also one of the values enshrined in Article 2 of the TEU.
MEP Josu Juaristi was co-signatory to an amendment that would have deleted this problematic recital. However, as this amendment was rejected in plenary vote, and accordingly Recital G remained, EH Bildu did not support the report.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni individwali  
Kull Membru jista' jqiegħed fuq il-Mejda mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar kwistjoni li taqa' taħt l-isferi ta' attività tal-UE. Il-mozzjonijiet ammissibbli huma riferuti lill-kumitat responsabbli, li jiddeċiedi liema proċeduri għandhom jiġu segwiti. Artikolu 143 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-Ekonomija Soċjali u Solidali  
- P8_DCL(2016)0124 - Waqgħet  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Data tal-ftuħ : 30-11-2016
Data ta’ għeluq : 01-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 35 - 02-03-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar Leonard Peltier  
- P8_DCL(2016)0113 - Waqgħet  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Data tal-ftuħ : 24-10-2016
Data ta’ għeluq : 24-01-2017
Numru ta’ firmatarji : 29 - 25-01-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-twaqqif ta' strateġija Ewropea għall-ġestjoni, il-kontroll u għall-qerda possibbli taż-żunżan bagħal ażjatiku (Vespa velutina nigrithorax)  
- P8_DCL(2016)0047 - Waqgħet  
Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Eric ANDRIEU , Patrick LE HYARIC , Marco ZULLO , Josu JUARISTI ABAUNZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Marc TARABELLA , Paloma LÓPEZ BERMEJO , João FERREIRA , Miguel VIEGAS , Clara AGUILERA , Rosa D'AMATO  
Data tal-ftuħ : 27-04-2016
Data ta’ għeluq : 27-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 72 - 28-07-2016

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji