• Elmar   BROK  

Elmar BROK : Opinjoni bħala shadow rapporteur - It-tmien leġiżlatura 

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004 dwar il-post tas-sede tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini  
- AFCO_AD(2018)616913 -  
-
AFCO 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 fir-rigward tal-post tas-sede tal-Awtorità Bankarja Ewropea  
- AFCO_AD(2018)616916 -  
-
AFCO 
OPINJONI dwar ir-rieżami tal-qafas ta' governanza ekonomika: analiżi u sfidi  
- AFCO_AD(2015)544400 -  
-
AFCO