• Elmar   BROK  

Elmar BROK : Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) - It-tmien leġiżlatura 

**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-għoti ta' sostenn kostanti min-naħa tal-Unjoni Ewropea għall-qerda tal-poljo  
- P8_DCL(2015)0008 - Magħluqa b'maġġoranza  
Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER  
Data tal-ftuħ : 09-03-2015
Data ta’ għeluq : 09-06-2015
Adottata (data) : 09-06-2015
Lista ta' firmatarji : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Numru ta’ firmatarji : 404 - 10-06-2015