Elmar BROK : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru
 • 31-08-2004 / 13-07-2009 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (il-Ġermanja)

President 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Membri 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Uniti
 • 22-09-2004 / 30-01-2007 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Uniti

Sostitut 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Kumitat temporanju dwar l-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasportazzjoni u ż-żamma illegali ta' priġunieri
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINION Draft opinion on the period of reflection: the structure, subjects and context for an assessment of the debate on the European Union EN  
- AFET_AD(2005)362640 -  
-
AFET 
OPINION Treaty establishing a Constitution for Europe EN  
- AFET_AD(2004)350097 -  
-
AFET 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-bżonn li jissaħħaħ l-appoġġ tal-UE għal linja ta' pajpijiet tal-gass ta' Nabucco  
- P6_DCL(2008)0096 - Waqgħet  
Dariusz ROSATI , Elmar BROK  
Data tal-ftuħ : 17-11-2008
Data ta’ għeluq : 12-03-2009
Numru ta’ firmatarji : 139 - 12-03-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar unjoni ta' politika barranija, ta' sigurta u ta' difiża  
- P6_DCL(2007)0010 - Waqgħet  
Elmar BROK , Nicole FONTAINE , Bronisław GEREMEK , Jo LEINEN , Íñigo MÉNDEZ DE VIGO  
Data tal-ftuħ : 31-01-2007
Data ta’ għeluq : 30-04-2007
Numru ta’ firmatarji : 279 - 30-04-2007
Dikjarazzjoni bil-miktub on the incarceration in Libya of Bulgarian nurses and a Palestinian doctor EN  
- P6_DCL(2004)0061 - Waqgħet  
Geoffrey VAN ORDEN , Elmar BROK , Alexandra DOBOLYI , Alexander Graf LAMBSDORFF  
Data tal-ftuħ : 15-12-2004
Data ta’ għeluq : 15-03-2005
Numru ta’ firmatarji : 134 - 15-03-2005

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.