Elmar BROK : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru
 • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (il-Ġermanja)

President 

 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Membri 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Assemblea Parlamentari tan-NATO
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE fir-rigward tad-divulgazzjoni ta’ informazzjoni mhux finanzjarja u dwar id-diversità minn ċertu kumpaniji u gruppi kbar  
- AFET_AD(2013)516784 -  
-
AFET 
OPINJONI dwar l-ippjanar tal-politika bil-quddiem u t-tendenzi fuq perjodu twil ta' żmien: l-implikazzjonijiet baġitarji għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet  
- AFCO_AD(2013)513165 -  
-
AFCO 
OPINJONI dwar strateġija effettikaċi dwar il-materja prima għall-Ewropa  
- AFET_AD(2011)462807 -  
-
AFET 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar ir-rapport ta' inkjesta dwar ir-rwol u l-operazzjonijiet tat-Trojka (BĊE, Kummissjoni, FMI) fir-rigward tal-pajjiżi tal-programm taż-żona tal-euro  
- AFCO_AD(2014)526301 -  
-
AFCO 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 rigward ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, fir-rigward tas-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna  
- AFCO_AD(2010)445813 -  
-
AFCO 

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-perikli tan-nazzjonaliżmu, l-anti-Semitiżmu u forom oħra ta' intolleranza etnika min-naħa tal-movimenti li jopponu l-proġett Ewropew  
- P7_DCL(2013)0015 - Waqgħet  
Boris ZALA , Elmar BROK , Rebecca HARMS , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Eduard KUKAN , Olga SEHNALOVÁ , Marek SIWIEC , Hannu TAKKULA , Indrek TARAND , Sir Graham WATSON , Cecilia WIKSTRÖM  
Data tal-ftuħ : 07-10-2013
Data ta’ għeluq : 07-01-2014
Numru ta’ firmatarji : 150 - 08-01-2014
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-edukazzjoni u d-diskriminazzjoni reliġjuża fil-Pakistan  
- P7_DCL(2012)0017 - Waqgħet  
Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND  
Data tal-ftuħ : 17-04-2012
Data ta’ għeluq : 17-07-2012
Numru ta’ firmatarji : 56 - 05-07-2012

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji