Freddy BLAK : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-1999 / 18-12-2001 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru
 • 19-12-2001 / 19-07-2004 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew – Xellug Nordiku tal-Ħodor - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-1999 / 08-12-2002 : Socialdemokratiet (id-Danimarka)
 • 09-12-2002 / 19-07-2004 : Den frie Socialdemokrat (id-Danimarka)

Viċi President 

 • 21-07-1999 / 11-12-2001 : Kumitat dwar il-Kontroll ta’ l-Estimi
 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Kontroll ta’ l-Estimi

Membri 

 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Litwanja
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Il-Kumitat għall-Kontroll ta’ l-Estimi
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Kanada

Sostitut 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Politika Regjonali, Trasport u Turizmu
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Industrija, il-Kummerċ Barrani, ir-Riċerka u l-Enerġija

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on discrimination against a minority sport EN  
- P5_DCL(2003)0007 - Waqgħet  
Catherine GUY-QUINT , Colette FLESCH , Freddy BLAK , Brian SIMPSON , Terence WYNN  
Data tal-ftuħ : 14-04-2003
Data ta’ għeluq : 14-07-2003
Numru ta’ firmatarji : 148 - 14-07-2003
Dikjarazzjoni bil-miktub on support for the mid-term review of the common agricultural policy EN  
- P5_DCL(2002)0016 - Waqgħet  
Freddy BLAK  
Data tal-ftuħ : 02-10-2002
Data ta’ għeluq : 02-01-2003
Numru ta’ firmatarji : 15 - 02-01-2003