Paul A.A.J.G. LANNOYE : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - President
 • 08-01-2002 / 19-07-2004 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Ecolo (il-Belġju)

Membri 

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Konferenza tal-Presidenti
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Izvilupp u l-Kooperazzjoni
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Membri mill-Parlament Ewropew lejn l-Assemblea Parlamentari Maghquda tal-Ftehim bejn l-Istati Afrikani,Karibej u Pacifici u l-Unjoni Ewropea (AKP-UE)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Membri mill-Parlament Ewropew lejn l-Assemblea Parlamentari Maghquda tal-Ftehim bejn l-Istati Afrikani,Karibej u Pacifici u l-Unjoni Ewropea (AKP-UE)

Sostitut 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Ambjent, is-Sahha Pubblika u l-Politika tal-Konsumatur
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Kumitat Temporanju dwar il-genetika umana u teknologiji ohra godda fil-medicina moderna
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u l-Politika tal-Konsumatur

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on the marketing of foods to children EN  
- P5_DCL(2004)0031 - Waqgħet  
Caroline LUCAS , Paul A.A.J.G. LANNOYE , Inger SCHÖRLING , Patricia McKENNA  
Data tal-ftuħ : 19-04-2004
Data ta’ għeluq : 06-05-2004
Numru ta’ firmatarji : 38 - 06-05-2004
Dikjarazzjoni bil-miktub on health problems associated with exposure to TETRA radiation EN  
- P5_DCL(2004)0025 - Waqgħet  
Caroline LUCAS , Jean LAMBERT , Paul A.A.J.G. LANNOYE  
Data tal-ftuħ : 29-03-2004
Data ta’ għeluq : 06-05-2004
Numru ta’ firmatarji : 31 - 06-05-2004
Dikjarazzjoni bil-miktub on noise from airports EN  
- P5_DCL(2004)0004 - Waqgħet  
Hiltrud BREYER , Alexander de ROO , Marie Anne ISLER BÉGUIN , Paul A.A.J.G. LANNOYE , Caroline LUCAS  
Data tal-ftuħ : 26-01-2004
Data ta’ għeluq : 26-04-2004
Numru ta’ firmatarji : 59 - 26-04-2004