Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa
 • Membru
 • il-Belġju Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Data tat-twelid: 2 ta' Mejju 1972, Sint-Truiden

Intervent(i) fis-seduta plenarja

562

Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-28 u d-29 ta' Ġunju 2018 (dibattitu)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(16)

Is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Rohingya, b'mod partikolari l-qagħda mwiegħra tat-tfal

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.3)

L-istatus ta' Ġerusalemm u s-sitwazzjoni f'Gaża (dibattitu)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(13)

Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Belġju, Charles Michel, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Il-protezzjoni tat-tfal migranti (dibattitu)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Is-sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(13)

Is-sitwazzjoni fir-Russja (dibattitu)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(16)

Il-qtil għall-mogħdrija fl-Uganda

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(8.3)

Rapport(i) - bħala rapporteur

1

RAPPORT dwar il-kumpaniji tas-sigurtà privati

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

13

RAPPORT dwar ir-relazzjonijiet UE-NATO

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

RAPPORT dwar is-sitwazzjoni kurrenti u l-prospetti futuri għas-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż fl-UE

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

RAPPORT dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar il-Kosovo

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

RAPPORT dwar in-nisa u r-rwol tagħhom fiż-żoni rurali

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

REPORT on addressing refugee and migrant movements: the role of EU External Action

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

RAPPORT dwar ir-relazzjonijiet tal-UE mat-Tuneżija fil-kuntest reġjonali attwali

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Opinjoni bħala rapporteur

2

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jirrisjedu illegalment

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS) fil-qasam tal-kontrolli fil-fruntieri, li jemenda r-Regolament (UE) 515/2014 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Opinjoni bħala shadow rapporteur

5

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas legali tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1288/2013, (UE) Nru 1293/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013 u d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

OPINJONI dwar l-Istrateġija UE-Afrika: spinta għall-iżvilupp

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 u (UE) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

OPINJONI dwar il-futur tar-relazzjonijiet AKP-UE wara l-2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni istituzzjonali

295

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar il-Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta on Somalia

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

  Motion for a resolution on Burundi

02-07-2018 B8-0337/2018

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0330/2018

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  Motion for a resolution on Somalia

02-07-2018 B8-0327/2018

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni individwali

1

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

3

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar persuni bis-sindromu ta' Down

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Waqgħet

Dettalji

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Data tal-ftuħ : 21-11-2016
Data ta’ għeluq : 21-02-2017
Numru ta’ firmatarji : 69 - 22-02-2017

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-donazzjoni tal-organi

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Waqgħet

Dettalji

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Data tal-ftuħ : 07-03-2016
Data ta’ għeluq : 07-06-2016
Numru ta’ firmatarji : 113 - 08-06-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni u titjiriet perikolużi ta’ ajruplani militari

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Waqgħet

Dettalji

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data tal-ftuħ : 05-10-2015
Data ta’ għeluq : 05-01-2016
Numru ta’ firmatarji : 106 - 06-01-2016

Mistoqsijiet bil-miktub

143

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Kummissjoni

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Kummissjoni

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Kummissjoni

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Kummissjoni

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Kummissjoni

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Kunsill

  Future integration of ELFM in the Landfill Directive and support for the competency network on ELFM

29-06-2018 E-003580/2018 Kummissjoni

  Support for enhanced landfill mining

29-06-2018 E-003579/2018 Kunsill

Mistoqsijiet orali

21

Il-protezzjoni tat-tfal migranti

20-03-2018 O-000031/2018/rev.1 Kummissjoni

Investigazzjoni b'segwitu għall-iskandlu "Dieselgate" 2.0

02-02-2018 O-000013/2018 Kummissjoni

VP/RGħ - Is-sitwazzjoni tan-nisa difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-appoġġ li jirċievu mill-UE

21-12-2017 O-000102/2017 Kummissjoni

Is-sitwazzjoni tan-nisa difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-appoġġ li jirċievu mill-UE

21-12-2017 O-000101/2017 Kummissjoni

Il-ġlieda kontra t-traffikar tan-nisa u l-bniet għall-isfruttament sesswali u tal-ħaddiema fl-UE

01-12-2017 O-000094/2017 Kummissjoni

L-impatt tal-projbizzjoni mir-Russja fuq l-importazzjoni ta' prodotti agrikoli mill-UE

20-10-2017 O-000081/2017 Kummissjoni

Rikonoxximent ta' perjodi ta' studju barra mill-pajjiż

02-06-2017 O-000048/2017 Kummissjoni

  Minor interpellation - VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 O-000036/2017 Kummissjoni

Interpellanza maġġuri - Segwitu tal-iskandlu tal-importazzjonijiet ta' laħam Brażiljan

12-04-2017 O-000029/2017 Kummissjoni

Interpellanzi

4

VP/HR - Ir-reazzjoni tal-UE għall-imġiba ħażina sesswali fl-organizzazzjonijiet umanitarji

21-03-2018 G-000003/2018 Kummissjoni

  VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 K-000002/2017 Kummissjoni

Segwitu tal-iskandlu tal-importazzjonijiet ta' laħam Brażiljan

12-04-2017 G-000004/2017 Kummissjoni

VP/HR - Il-politika Iżraeljana dwar l-insedjamenti

27-01-2017 K-000001/2017 Kummissjoni

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

597

 

Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

Ik heb gestemd tegen de beslissing om de onderhandelingen aan te vatten met de Raad op basis van het compromis binnen de Commissie-JURI. Het Internet moet open en vrij blijven, maar de auteurs moeten ook erkend worden in hun rechten. Het huidige akkoord binnen JURI voldeed niet.

 

Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

05-07-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat dit toelaat het Europees Burger Initiatief te gebruiken als een instrument voor maatschappelijke betrokkenheid in de Unie. Ik vind het belangrijk dat het Europees Parlement zich inzet om een passend niveau van openbaar debat te bevorderen.

 

Varar fil-Kroazja tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina)

05-07-2018

Met de toetreding van Kroatië bij de Europese Unie moeten er nog enkele dossiers geregeld worden. Ik stem in met het uitvoeringsbesluit van de Raad om DNA-gegevens, volgens de EU-wetgeving, automatisch te delen met Kroatië o.a. in de bestrijding van criminaliteit en terrorisme.

 

Regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat dit zal leiden tot een vereenvoudiging van het beheer en het ontvangen van EU-fondsen. Ik steun de aandacht die de Commissie geeft aan de vereenvoudiging voor ontvangers van EU-middelen, het doeltreffender gebruik van financieringsinstrumenten en een flexibeler begrotingsbeheer. Dit zal leiden tot een eenvoudigere en efficiëntere administratie.

 

Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit rapport gestemd, omdat zo visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen. Dit helpt onze diensten om te beoordelen of reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid toegelaten kunnen worden op ons grondgebied. Ik steun dit voorstel omdat er vandaag ongeveer 1,4 miljard inwoners vrijgesteld zijn van visumplicht wanneer ze de EU binnen reizen. Er wordt verwacht dat dit aantal tegen 2020 met 20 % zal toenemen. Wij hebben over niet-visumplichtige derde onderdanen, die naar de EU reizen, minder informatie ter beschikking dan over reizigers die wel visumplichtig zijn.

 

Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS): kompiti tal-Europol (A8-0323/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat het goed is dat visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen om de aanwezigheid van deze reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid te beoordelen. Ik stemde in met de taken die Europol in deze werden toebedeeld.

 

Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja (A8-0404/2017 - Monica Macovei)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat ik de Commissie steun in het versterken van het mandaat van EU-LISA zodat het technische oplossingen kan ontwikkelen en uitrollen om de informatiesystemen van de EU interoperabel te maken en zo de leemten in de informatie te dichten en informatie-uitwisseling tussen de informatiesystemen mogelijk te maken.

 

Baġit 2019 - Mandat għat-trilogu (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd wegens de aandacht voor een hernieuwde EU-defensieagenda, met inbegrip van het ‘European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)’ als een eerste stap in het Europees Defensiefonds. Ik ben ervan overtuigd dat deze gedeelde inspanning zal bijdragen tot de totstandkoming van schaalvoordelen en betere coördinatie tussen de lidstaten en de privésector, die bijdragen aan de strategische belangen van de EU als globale speler.

 

It-73 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat de EU hiermee aandringt op een hervorming van het VN-systeem en de Veiligheidsraad. Ik steun de 3-pijler-hervorming van de secretaris-generaal, waarbij een brede consensus voor de Algemene Vergadering wordt gezocht, het veto-systeem van de Veiligheidsraad wordt beperkt en de samenstelling van de Veiligheidsraad moet voldoen aan de situatie vandaag, met inbegrip van een permanent zitje voor de EU. Voorts steun ik de prioriteiten die de EU in deze vergadering wil aanhalen omtrent vrede en veiligheid, vrouwenrechten, non-proliferatie, mensenrechten, klimaat en de Global Compact voor migratie.

 

Il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fil-fruntieri tagħha (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

Ik maak me ernstige zorgen over de humanitaire situatie in Venezuela. Grote aantallen doden en een ongekende instroom van migranten en vluchtelingen. Vele Venezolanen voelen zich gedwongen om hun land te verlaten als gevolg van het gebrek aan voedsel, drinkwater en geneesmiddelen.
De Venezolaanse autoriteiten moeten erkennen dat er sprake is van een humanitaire crisis en voorkomen dat de situatie verslechtert. Ik stemde voor deze gemeenschappelijke resolutie.

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel