Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa
 • Membru
 • il-Belġju Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Data tat-twelid: 2 ta' Mejju 1972, Sint-Truiden

Intervent(i) fis-seduta plenarja

565

Is-sitwazzjoni fil-Jemen (dibattitu)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(14)

L-Istat tal-Unjoni (dibattitu)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(3)

Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-28 u d-29 ta' Ġunju 2018 (dibattitu)

03-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-03(16)

Is-sitwazzjoni tar-rifuġjati Rohingya, b'mod partikolari l-qagħda mwiegħra tat-tfal

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.3)

L-istatus ta' Ġerusalemm u s-sitwazzjoni f'Gaża (dibattitu)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(13)

Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Belġju, Charles Michel, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Il-protezzjoni tat-tfal migranti (dibattitu)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Rapport(i) - bħala rapporteur

1

RAPPORT dwar il-kumpaniji tas-sigurtà privati

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

14

  REPORT on the 2018 Commission Report on Kosovo

AFET
16-10-2018 A8-0332/2018

RAPPORT dwar ir-relazzjonijiet UE-NATO

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

RAPPORT dwar is-sitwazzjoni kurrenti u l-prospetti futuri għas-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż fl-UE

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

RAPPORT dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni 2016 dwar il-Kosovo

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

RAPPORT dwar in-nisa u r-rwol tagħhom fiż-żoni rurali

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

REPORT on addressing refugee and migrant movements: the role of EU External Action

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

RAPPORT dwar ir-relazzjonijiet tal-UE mat-Tuneżija fil-kuntest reġjonali attwali

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Opinjoni bħala rapporteur

3

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU

AGRI
09-10-2018 AGRI_AD(2018)625318

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jirrisjedu illegalment

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS) fil-qasam tal-kontrolli fil-fruntieri, li jemenda r-Regolament (UE) 515/2014 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Opinjoni bħala shadow rapporteur

6

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014

AFET
01-10-2018 AFET_AD(2018)627015

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas legali tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1288/2013, (UE) Nru 1293/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1305/2013, (UE) Nru 1306/2013 u d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

OPINJONI dwar l-Istrateġija UE-Afrika: spinta għall-iżvilupp

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 u (UE) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

OPINJONI dwar il-futur tar-relazzjonijiet AKP-UE wara l-2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni istituzzjonali

302

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar l-Uganda, l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar sistemi ta' armi awtonomi

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar il-Burundi

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta on Somalia

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni individwali

1

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

3

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar persuni bis-sindromu ta' Down

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Waqgħet

Dettalji

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Data tal-ftuħ : 21-11-2016
Data ta’ għeluq : 21-02-2017
Numru ta’ firmatarji : 69 - 22-02-2017

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-donazzjoni tal-organi

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Waqgħet

Dettalji

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Data tal-ftuħ : 07-03-2016
Data ta’ għeluq : 07-06-2016
Numru ta’ firmatarji : 113 - 08-06-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar is-sikurezza tal-avjazzjoni u titjiriet perikolużi ta’ ajruplani militari

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Waqgħet

Dettalji

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Data tal-ftuħ : 05-10-2015
Data ta’ għeluq : 05-01-2016
Numru ta’ firmatarji : 106 - 06-01-2016

Mistoqsijiet bil-miktub

146

  European methodology for rules of origin for diamonds

14-09-2018 E-004675/2018 Kummissjoni

  VP/HR - Relocation of the Bedouin village of Khan al-Ahmar and violence against residents in the West Bank

23-08-2018 E-004327/2018 Kummissjoni

  The drought and its impact on farming

23-08-2018 E-004326/2018 Kummissjoni

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Kummissjoni

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Kummissjoni

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Kummissjoni

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Kummissjoni

  VP/HR - The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 P-003698/2018 Kummissjoni

  The situation of Dr Ahmad Reza Djalali

04-07-2018 E-003697/2018 Kunsill

Mistoqsijiet orali

21

Il-protezzjoni tat-tfal migranti

20-03-2018 O-000031/2018/rev.1 Kummissjoni

Investigazzjoni b'segwitu għall-iskandlu "Dieselgate" 2.0

02-02-2018 O-000013/2018 Kummissjoni

VP/RGħ - Is-sitwazzjoni tan-nisa difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-appoġġ li jirċievu mill-UE

21-12-2017 O-000102/2017 Kummissjoni

Is-sitwazzjoni tan-nisa difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-appoġġ li jirċievu mill-UE

21-12-2017 O-000101/2017 Kummissjoni

Il-ġlieda kontra t-traffikar tan-nisa u l-bniet għall-isfruttament sesswali u tal-ħaddiema fl-UE

01-12-2017 O-000094/2017 Kummissjoni

L-impatt tal-projbizzjoni mir-Russja fuq l-importazzjoni ta' prodotti agrikoli mill-UE

20-10-2017 O-000081/2017 Kummissjoni

Rikonoxximent ta' perjodi ta' studju barra mill-pajjiż

02-06-2017 O-000048/2017 Kummissjoni

  Minor interpellation - VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 O-000036/2017 Kummissjoni

Interpellanza maġġuri - Segwitu tal-iskandlu tal-importazzjonijiet ta' laħam Brażiljan

12-04-2017 O-000029/2017 Kummissjoni

Interpellanzi

4

VP/HR - Ir-reazzjoni tal-UE għall-imġiba ħażina sesswali fl-organizzazzjonijiet umanitarji

21-03-2018 G-000003/2018

  VP/HR - The conclusion of EU-Egypt Partnership Priorities

04-05-2017 K-000002/2017

Segwitu tal-iskandlu tal-importazzjonijiet ta' laħam Brażiljan

12-04-2017 G-000004/2017

VP/HR - Il-politika Iżraeljana dwar l-insedjamenti

27-01-2017 K-000001/2017

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

657

 

Il-pakkett tal-istrateġija dwar l-akkwist pubbliku (A8-0229/2018 - Carlos Coelho)

04-10-2018

Ik stemde voor een Europese strategie inzake overheidsopdrachten. Bij overheidsuitgaven gefinancierd met belastinggeld is transparantie en eerlijkheid vereist. Het voorstel biedt richtlijnen aan die de lidstaten zou moeten helpen om hun strategische doelstellingen uit te voeren, en dient ter regulatie van de aankoop door de overheid van goederen, diensten of werken. Innovatie is belangrijk, maar hetzelfde geldt voor transparantie en anderzijds ook voor de bevoegdheden van de lidstaten om hun nationaal beleid te voeren.

 

L-Aġenzija tal-UE għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) (A8-0320/2017 - Axel Voss)

04-10-2018

Om criminaliteit binnen en buiten de grenzen tegen te gaan stemde ik voor dit verslag over Eurojust. Het voorstel diende ter duiding dat internationale misdaad een internationale aanpak nodig heeft en verdere harmonisatie tussen de nationale gerechtsinstellingen via onder meer een betere gegevensuitwisseling. Daarnaast haalt het de nood aan voor een verheldering van de respectievelijke taken en verantwoordelijkheden van het Europees Openbaar Ministerie enerzijds en Eurojust anderzijds. Omdat georganiseerde misdaad alle burgers aangaat, stemde ik voor de voorgestelde hervormingen van Eurojust

 

Ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska (A8-0001/2018 - Nathalie Griesbeck)

04-10-2018

Dit verslag wil een betere bestrijding van financiering van georganiseerde misdaad aangaan, via o.a. het witwassen van geld en onwettig contantenverkeer. Het rapport stelt namelijk een vereenvoudiging voor van het rechtskader om deze misdaden aan te pakken. Bijvoorbeeld door het verordeningsproces dat beveelt tot bevriezing of confiscatie van goederen verworven door misdrijven te versnellen, een sterkere rol te geven aan centrale nationale bevoegdheden, en een betere communicatie tussen nationale autoriteiten na te streven. Om te zorgen dat de mensenrechten ten allen tijde gerespecteerd wordt, en er op een efficiënte manier aan misdaadbestrijding gedaan kan worden, stemde ik voor dit voorstel.

 

Moviment liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropa (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)

04-10-2018

In het digitale tijdperk is het belangrijk om grondig na te denken over gegevensverkeer binnen onze eengemaakte markt ¬— persoonsgebonden of niet. Enerzijds is de soevereiniteit van de lidstaten belangrijk om bepaalde gegevensuitwisseling te beperken, maar anderzijds brengt dit een kostenplaatje met zich mee qua opslag van de data en zouden alle partijen binnen de eengemaakte markt toegang moeten hebben tot niet-persoonsgebonden gegevens, mits een evenwichtig rechtskader in werking is. Het voorstel raadt aan tot een duidelijk, eenvoudig en toegankelijk kader voor gegevensuitwisseling daarom stemde ik voor.

 

Il-kontribut tal-UE għal Strument Vinkolanti tan-NU dwar korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħra b'karatteristiċi transnazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018)

04-10-2018

Ik stemde voor bindend VN instrument voor transnationale bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Het voorstel vertrekt van het standpunt dat transnationale bedrijven indirect kunnen bijdragen tot menselijk leed over de grenzen heen, zij het via het in stand houden van kinderarbeid, of via het leveren aan wapens aan betrokken partijen in een conflict. Enerzijds moeten de industrieën beschermd worden, gezien zij de kern van de Europese economie uitmaken, anderzijds moeten we ze ook houden aan hun verplichtingen jegens de mensenrechten.

 

Is-sitwazzjoni fil-Jemen (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)

04-10-2018

In een oorlog zijn alle partijen schuldig aan oorlogsmisdaden. Mijn stem gold de toekomst en veiligheid van de burgers van Jemen. Het rapport roept op tot grotere sociale dialoog en een groter respect voor de mensenrechten, alsook het garanderen dat humanitaire steun ten allen tijde geleverd kan worden aan de behoeftigen. Daarnaast geeft het aan dat blijvende wapenleveringen ¬— ongeacht de bestemming ¬— het conflict enkel kunnen laten voortduren. In protest tegen de inhumane omstandigheden, bracht ik mijn stem uit om het conflict in Jemen te doen stoppen.

 

Il-ġlieda kontra l-frodi doganali u l-protezzjoni tar-riżorsi proprji tal-UE (B8-0400/2018)

04-10-2018

Naar aanleiding van de Britse douanefraudezaak in 2018, stemde ik vandaag voor een voorstel om de douanecapaciteiten te versterken, alsook om verder te onderzoeken hoe douanerechten en -plichten ten allen tijde nagestreefd worden. Enerzijds verkent het voorstel een mogelijke overheveling van douanebestrijding van nationaal naar Europees niveau, anderzijds roept het op tot betere naleving van de douanevereisten door alle lidstaten, ook die lidstaten die niet lid zijn van het Europees Openbaar Ministerie.

 

L-armonizzazzjoni u s-simplifikazzjoni ta' ċerti regoli tas-sistema tal-VAT (A8-0280/2018 - Jeppe Kofod)

03-10-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd dat handelt over de grondbeginselen voor het toekomstige definitieve btw-stelsel. Een toekomstig btw-stelsel moet enerzijds belastingsfraude tegengaan, maar anderzijds ook efficiënt, transparant en toegankelijk zijn voor zowel de gewone burger als bedrijven en ondernemers. Het parlement boog zich over de voorstellen die een aantal vereenvoudigde procedures voor belastingaangifte en grensoverschrijdende btw inhouden. Een soepel systeem is vereist dat efficiënt kan optreden in interne en grensoverschrijdende btw-geschillen en anderzijds fraude tegengaat.

 

VAT: il-perjodu ta' applikazzjoni tal-mekkaniżmu tar-reverse charge u tal-Mekkaniżmu ta' Reazzjoni Rapida (A8-0283/2018 - Sirpa Pietikäinen)

03-10-2018

Het verslag behandelt de mogelijkheid voor lidstaten om de verleggingsregeling voor de betaling van btw toe te passen om grootschalige fraude tegen te gaan. Lidstaten die met belastingontduiking of –ontwijking kampen, zouden baat hebben bij een sneller en efficiënt preventie- en bestrijdingsmechanisme. Ik heb gestemd voor dit voorstel om een vereenvoudigde en betere fraudebestrijding over de grenzen heen te bekomen.

 

Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa rigward il-kontenut tar-reġistru elettroniku (A8-0285/2018 - Ivana Maletić)

03-10-2018

Goederenverkeer tussen lidstaten of via een derde lidstaat vereisen een nauwkeurige administratieve samenwerking. Dit is zeker het geval als er een overlapping is betreffende het gebruik van de goederen, voor commerciële doeleinden of voor persoonlijke consumptie. Daarom stemde ik voor het voorstel aangaande de legale basis voor administratieve samenwerking, alsook de aanbevelingen ten aanzien van de financiering van een dergelijke gecentraliseerde dienst.

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel