James NICHOLSON : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

 • 01-07-2014 / 13-10-2014 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru
 • 14-10-2014 / 12-12-2016 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru tal-bureau
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru tal-bureau
 • 16-01-2017 / 08-02-2017 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru tal-bureau
 • 09-02-2017 / 04-07-2017 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru tal-bureau
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru
 • 05-07-2017 / 03-07-2018 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru tal-bureau
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Grupp tal-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Ulster Unionist Party (ir-Renju Unit)

Viċi President 

 • 11-05-2017 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja t'Isfel

Membri 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 • 14-07-2014 / 13-12-2016 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Messiku
 • 14-07-2014 / 13-12-2016 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana
 • 14-12-2016 / 10-05-2017 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja t'Isfel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Sostitut 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u mal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN)
 • 16-09-2014 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid  
- A8-0046/2014 -  
-
ENVI 

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni  
- AGRI_AD(2018)623919 -  
-
AGRI 
OPINJONI dwar ir-rakkomandazzjoni lill-Kunsill dwar il-mandat ta' negozjar propost għal negozjati kummerċjali ma' New Zealand  
- AGRI_AD(2017)608081 -  
-
AGRI 
OPINJONI dwar l-inizjattiva dwar l-effiċjenza fir-riżorsi: tnaqqis tal-ħela tal-ikel, titjib tas-sikurezza alimentari  
- AGRI_AD(2017)595767 -  
-
AGRI 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li twaqqaf il-bidliet staġonali fil-ħin  
- AGRI_AD(2019)630764 -  
-
AGRI 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqassim tal-kwoti tariffarji inklużi fl-iskeda tad-WTO tal-Unjoni wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 32/2000  
- AGRI_AD(2018)623916 -  
-
AGRI 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent  
- AGRI_AD(2018)623923 -  
-
AGRI 

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-Kolazzjon bl-Għasel Ewropew u l-Jum Dinji tan-Naħal  
- P8_DCL(2016)0033 - Waqgħet  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Data tal-ftuħ : 11-04-2016
Data ta’ għeluq : 11-07-2016
Numru ta’ firmatarji : 224 - 12-07-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-aċċess għal apparat akustiku  
- P8_DCL(2015)0069 - Waqgħet  
Renate SOMMER , Peter LIESE , Ádám KÓSA , Françoise GROSSETÊTE , Giovanni LA VIA , Dame Glenis WILLMOTT , Pavel POC , James NICHOLSON , Stefan ECK , Gesine MEISSNER  
Data tal-ftuħ : 02-12-2015
Data ta’ għeluq : 02-03-2016
Numru ta’ firmatarji : 87 - 03-03-2016
Dikjarazzjoni bil-miktub is-saħħa elettronika  
- P8_DCL(2015)0012 - Waqgħet  
Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , József NAGY , Theodor Dumitru STOLOJAN , Merja KYLLÖNEN , Younous OMARJEE , Enrico GASBARRA , Mercedes BRESSO , Diane JAMES , James NICHOLSON , Simona BONAFÈ , Caterina CHINNICI , Elena GENTILE , Daniele VIOTTI , Elisabetta GARDINI , Lorenzo CESA , Michel DANTIN , Bart STAES , Alain CADEC  
Data tal-ftuħ : 25-03-2015
Data ta’ għeluq : 25-06-2015
Numru ta’ firmatarji : 68 - 07-07-2015

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji