Joan COLOM i NAVAL : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-1999 / 07-03-2000 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru
 • 08-03-2000 / 16-01-2002 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru tal-bureau
 • 17-01-2002 / 25-02-2004 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-1999 / 25-02-2004 : Partit dels Socialistes de Catalunya (Spanja)

Viċi President 

 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Parlament Ewropew
 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Bureau
 • 15-01-2002 / 25-02-2004 : Parlament Ewropew
 • 15-01-2002 / 25-02-2004 : Bureau

Membri 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Estimi
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari tac-Cina
 • 17-01-2002 / 25-02-2004 : Il-Kumitat għall-Estimi
 • 07-02-2002 / 25-02-2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari tac-Cina

Sostitut 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomici u Monetarji
 • 17-01-2002 / 25-02-2004 : Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on terrorism in Spain EN  
- P5_DCL(2000)0013 - Adottata  
Joan COLOM i NAVAL , Rosa DÍEZ GONZÁLEZ , Gerardo GALEOTE , Alonso José PUERTA , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Data tal-ftuħ : 18-09-2000
Data ta’ għeluq : 18-12-2000
Adottata (data) : 05-05-2004
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P5_TA(2000)0494
Numru ta’ firmatarji : 413 - 18-12-2000