Richard A. BALFE : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-1999 / 18-12-2001 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru
 • 19-12-2001 / 05-03-2002 : Membri mhux marbuta
 • 06-03-2002 / 07-03-2002 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-1999 / 05-03-2002 : Labour Party (ir-Renju Unit)
 • 06-03-2002 / 19-07-2004 : Conservative and Unionist Party (ir-Renju Unit)

Kwestur 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Parlament Ewropew
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Bureau
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Parlament Ewropew
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Bureau

Membri 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kwesturi
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomici u Monetarji
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Awstralja u z-Zelandja l-Gdida
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Kwesturi
 • 17-01-2002 / 29-05-2002 : Il-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Membri mill-Parlament Ewropew lejn l-Assemblea Parlamentari Maghquda tal-Ftehim bejn l-Istati Afrikani,Karibej u Pacifici u l-Unjoni Ewropea (AKP-UE)
 • 08-04-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet

Sostitut 

 • 22-07-1999 / 15-02-2000 : Kumitat dwar il-Libertajiet u l-Jeddijiet tac-Cittadini, Gustizzja u Affarijiet Interni
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud Turkija-UE
 • 15-05-2001 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Petizzjonijiet
 • 17-01-2002 / 05-03-2002 : Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 07-02-2002 / 05-03-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Mag]qud UE-Cipru
 • 22-05-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 30-05-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura