Christopher BEAZLEY : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 07-01-2008 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru
 • 08-01-2008 / 18-11-2008 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru tal-bureau
 • 19-11-2008 / 13-07-2009 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (ir-Renju Unit)

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Rumanija
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 16-03-2007 / 02-09-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Indja

Sostitut 

 • 22-07-2004 / 20-10-2004 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Bulgarija
 • 16-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Ukraina
 • 31-01-2007 / 08-02-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 09-02-2007 / 14-03-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 15-03-2007 / 16-01-2008 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar proposta ta' ttikkettar trasparenti sabiex titwassal informazzjoni korretta dwar l-oriġini, il-kwalità u t-traċċabilità tal-prodotti tal-ikel  
- P6_DCL(2009)0008 - Waqgħet  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Data tal-ftuħ : 02-02-2009
Data ta’ għeluq : 07-05-2009
Numru ta’ firmatarji : 301 - 08-05-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-proklamazzjoni tat-23 ta' Awissu bħala l-Jum Ewropew ta’ Tifkira għall-Vittmi ta' l-Istaliniżmu u tan-Nażiżmu  
- P6_DCL(2008)0044 - Adottata  
Marianne MIKKO , Christopher BEAZLEY , Inese VAIDERE , Zita GURMAI , Alexander Nuno PICKART ALVARO  
Data tal-ftuħ : 07-05-2008
Data ta’ għeluq : 09-09-2008
Adottata (data) : 23-09-2008
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2008)0439
Numru ta’ firmatarji : 409 - 10-09-2008

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.