Maria Lisa CINCIARI RODANO : It-tieni leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Gruppi Komunisti u Alleati - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Partito comunista italiano (l-Italja)

Viċi President 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Kumitat dwar il-Jeddijiet tan-Nisa.
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Kumitat dwar il-Jeddijiet tan-Nisa.

Membri 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Kumitat dwar l-Izvilupp u l-Kooperazzjoni
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Kumitat dwar ir-Regoli ta’ Procedura u Petizzjonijiet
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Membri ta’ l-ASEAN u l-Organizzazzjoni Interparlamentari ASEAN (AIPO)
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Membri ta’ l-ASEAN u r-Repubblika tal-Korea (AIPO).
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Kumitat dwar ir-Regoli ta’ Procedura, l-verifika ta’ Kredenzjali u Immunitajiet
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Kumitat dwar l-Izvilupp u l-Kooperazzjoni

Sostitut 

 • 26-07-1984 / 07-07-1986 : Kumitat dwar iz-Zghazagh, Kultura, Edukazzjoni, Informazzjoni u Sport
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Kumitat dwar l-Affarijiet Legali u l-Jeddijiet tac-Cittadini