Richard J. COTTRELL : It-tieni leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Grupp Demokratiku Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Conservative and Unionist Party (ir-Renju Unit)

Membri 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Kumitat dwar ir-Regoli ta’ Procedura u Petizzjonijiet
 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Kumitat dwar l-Ambjent, is-Sahha Pubblika u l-Harsien tal-Konsumatur
 • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Kanada
 • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Kanada
 • 21-01-1987 / 22-01-1987 : Kumitat dwar ir-Regoli ta’ Procedura, l-verifika ta’ Kredenzjali u Immunitajiet
 • 21-01-1987 / 13-06-1988 : Kumitat dwar il-Petizzjonijiet
 • 21-01-1987 / 13-03-1989 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari tac-Cina
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Kumitat dwar l-Ambjent, is-Sahha Pubblika u l-Harsien tal-Konsumatur
 • 14-03-1989 / 24-03-1989 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari tac-Cina

Sostitut 

 • 26-07-1984 / 19-12-1984 : Kumitat dwar il-Biedja, Sajd u l-Izvilupp Rurali
 • 26-07-1984 / 17-02-1986 : Kumitat dwar l-Estimi
 • 18-02-1986 / 20-01-1987 : Kumitat dwar l-Energija, Ricerka u Teknologija
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomici u Monetarji u Politika Industrijali
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Kumitat dwar ir-Regoli ta’ Procedura, l-verifika ta’ Kredenzjali u Immunitajiet
 • 14-06-1988 / 24-07-1989 : Kumitat dwar il-Petizzjonijiet