Monique BADÉNES : It-tieni leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 06-01-1989 / 24-07-1989 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Grupp Demokratiku-Kristjan) - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 06-01-1989 / 24-07-1989 : Union pour la démocratie française (Franza)

Membri 

  • 13-03-1989 / 24-07-1989 : Kumitat dwar l-Izvilupp u l-Kooperazzjoni
  • 14-03-1989 / 24-07-1989 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Kanada

Sostitut 

  • 13-03-1989 / 24-07-1989 : Kumitat dwar il-Jeddijiet tan-Nisa.
  • 13-03-1989 / 24-07-1989 : Kumitat dwar l-Ambjent, is-Sahha Pubblika u l-Harsien tal-Konsumatur