Angelo CIOCCA : It-tmien leġiżlatura 

Gruppi politiċi 

  • 07-07-2016 / 01-07-2019 : Grupp għal Ewropa tan-Nazzjonijiet u tal-Libertà - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 07-07-2016 / 01-07-2019 : Lega Nord (l-Italja)

Membri 

  • 12-09-2016 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
  • 03-10-2016 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

Sostitut 

  • 01-09-2016 / 18-01-2017 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
  • 27-09-2016 / 01-07-2019 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja t'Isfel
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Attivitajiet parlamentari ewlenin 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li twaqqaf il-bidliet staġonali fil-ħin u tħassar id-Direttiva 2000/84/KE  
- ITRE_AD(2019)632025 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm għas-suq uniku, għall-kompetittività tal-intrapriżi, inkluż l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, u għall-istatistika Ewropea u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 99/2013, (UE) Nru 1287/2013, (UE) Nru 254/2014, (UE) Nru 258/2014, (UE) Nru 652/2014 u (UE) Nru 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
OPINJONI dwar l-edukazzjoni fl-era diġitali: sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-UE  
- ITRE_AD(2018)623921 -  
-
ITRE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet jitressqu fuq kwistjonijiet topiċi, fuq talba ta' kumitat, ta' grupp politiku jew ta' mhux anqas minn 5 % tal-Membri, u ssir votazzjoni fuqhom fil-plenarja. Artikolu 132, Artikolu 136, Artikolu 139, Artikolu 144

Mistoqsijiet orali 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu, indirizzati lill-Kummissjoni Ewropea, lill-Kunsill jew lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni, jistgħu jitressqu minn kumitat, minn grupp politiku jew minn mhux anqas minn 5% tal-Membri tal-Parlament. Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura

Attivitajiet parlamentari oħrajn 

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Il-Membri jistgħu jressqu spjegazzjoni bil-miktub tal-vot tagħhom fis-sessjoni plenarja. Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura

Il-meded tal-mortalità mis-sajd u l-livelli ta' salvagwardja għal ċerti stokkijiet ta' aringi fil-Baħar Baltiku (A8-0149/2018 - Alain Cadec) IT  
 

Si tratta di una relazione riguardante una modifica tecnica del piano di gestione del Mar Baltico, in particolare per l'aringa del golfo di Botnia. Voto di astensione.

Statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni (kodifikazzjoni) (A8-0154/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) IT  
 

Voto positivo. Si tratta di una modifica di mero carattere grammaticale al regolamento del 2006 relativa alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne.

Ftehim UE-Żvizzera dwar l-akkumulazzjoni ta' oriġini bejn l-UE, l-Iżvizzera, in-Norveġja u t-Turkija fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (A8-0151/2018 - Tiziana Beghin) IT  
 

Senza l'accordo odierno le aziende operanti tra UE e Svizzera potrebbero avere problemi burocratici nel proseguire i loro rapporti commerciali. Il sistema utilizzato di "cumulo" potrebbe indurre il consumatore a non riconoscere la reale provenienza del prodotto finale. Proprio per questo ho espresso un voto di astensione.

Mistoqsijiet bil-miktub 
Il-Membri jistgħu jressqu għadd speċifiku ta' mistoqsijiet lill-President tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għal tweġiba bil-miktub. Artikolu 138 u Anness III tar-Regoli ta' Proċedura

Mistoqsijiet lill-BĊE u li jikkonċernaw l-MSU u l-SRM 
Il-Membri jistgħu jressqu mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-BĊE u mistoqsijiet li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni. Dawn il-mistoqsijiet l-ewwel jiġu sottomessi lill-President tal-kumitat responsabbli. Artikolu 140, Artikolu 141, Anness III

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-appoġġ għas-settur taċ-ċereali Ewropew  
- P8_DCL(2016)0132 - Waqgħet  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Data tal-ftuħ : 12-12-2016
Data ta’ għeluq : 12-03-2017
Numru ta’ firmatarji : 21 - 13-03-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-importanza ta' taħriġ tekniku speċjalizzat għaż-żgħażagħ li jixtiequ jaħdmu fis-settur primarju  
- P8_DCL(2016)0121 - Waqgħet  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Data tal-ftuħ : 21-11-2016
Data ta’ għeluq : 21-02-2017
Numru ta’ firmatarji : 25 - 22-02-2017
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġlieda kontra l-iffalsifikar fl-industrija tal-inbid u tal-ispirti  
- P8_DCL(2016)0120 - Waqgħet  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Data tal-ftuħ : 21-11-2016
Data ta’ għeluq : 21-02-2017
Numru ta’ firmatarji : 23 - 22-02-2017

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji 

Kuntatt