Nosheena MOBARIK : Dar 

Membru 

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun 

Sostitut 

Kumitat għas-Sajd 
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi 
Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem 
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija 

Kuntatt