Martin SCHIRDEWAN : Dar 

Membru 

BCPR  
Konferenza tal-Presidenti 
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kanada 

Sostitut 

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 

Kuntatt