Giorgos GEORGIOU : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Affarijiet Barranin 
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija 

Sostitut 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja 

L-aħħar attivitajiet 

Kuntatt