Geert BOURGEOIS : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali 
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Indja 

Sostitut 

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur 

L-aħħar attivitajiet 

Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė) NL  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4 għall-Baġit Ġenerali tal-2019: Tnaqqis tal-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament f'konformità mal-ħtiġijiet aġġornati tan-nefqa u aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji) (A9-0012/2019 - John Howarth) NL  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: qamħirrum ġenetikament modifikat MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019) NL  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 

Kuntatt