Nathalie COLIN-OESTERLÉ : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iżrael 
Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran 

Sostitut 

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 

L-aħħar attivitajiet 

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: sustanzi attivi, inkluż flumioxazine (B9-0103/2019) FR  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: sustanzi attivi inkluż chlorotoluron (B9-0104/2019) FR  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 
Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: sojja ġenetikament modifikata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (B9-0105/2019) FR  
 
Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.) 

Kuntatt