Alexandr VONDRA : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel 
Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti 
Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran 

Sostitut 

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iżrael 

L-aħħar attivitajiet 

Kuntatt