Katalin CSEH : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti 

Sostitut 

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit 
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali 
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Maċedonja ta' Fuq 

Kuntatt