Andrea CAROPPO : Dar 

Membru 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Albanija 

Sostitut 

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali 
Kumitat għall-Affarijiet Legali 
Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Montenegro 

Kuntatt