Marie-Arlette CARLOTTI : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Franza)

Viċi President 

 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euro-Latina-Amerikana

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi (inkluża il-Libja)
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewromediterranja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi (inkluża il-Libja)

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar standards u proċeduri komuni fl-Istati Membri għar-ritorn ta’ ċittadini minn pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment  
- DEVE_AD(2007)386728 -  
-
DEVE 
OPINION on the proposal for a Council regulation on the conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters extending the Protocol setting out, for the period 1 June 2005 to 31 May 2006, the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Agreement between the European Economic Community and the Government of the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe on fishing off the coast of São Tomé e Príncipe EN  
- DEVE_AD(2006)369871 -  
-
DEVE 
OPINION on policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013 EN  
- DEVE_AD(2005)355416 -  
-
DEVE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar is-sitt anniversarju mill-ħtif ta' Ingrid Bétancourt mill-FARC  
- P6_DCL(2008)0020 - Waqgħet  
Patrick GAUBERT , Baroness Sarah LUDFORD , Marielle de SARNEZ , Harlem DÉSIR , Marie-Arlette CARLOTTI  
Data tal-ftuħ : 10-03-2008
Data ta’ għeluq : 19-06-2008
Numru ta’ firmatarji : 188 - 19-06-2008
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-djamanti ta’ kunflitt u l-Proċess Kimberley  
- P6_DCL(2007)0021 - Waqgħet  
Alyn SMITH , Karin RESETARITS , Luisa MORGANTINI , Marie-Arlette CARLOTTI , Anna ZÁBORSKÁ  
Data tal-ftuħ : 26-02-2007
Data ta’ għeluq : 29-05-2007
Numru ta’ firmatarji : 60 - 29-05-2007
Dikjarazzjoni bil-miktub on supplying approved charities working to implement the European food aid programme for the most deprived citizens EN  
- P6_DCL(2005)0075 - Adottata  
Marie-Arlette CARLOTTI , Philippe BUSQUIN , Joseph DAUL , Mario MAURO , Bogusław SONIK  
Data tal-ftuħ : 12-12-2005
Data ta’ għeluq : 27-03-2006
Adottata (data) : 04-04-2006
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2006)0125
Numru ta’ firmatarji : 391 - 27-03-2006

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.