Herbert BÖSCH : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (l-Awstrija)

President 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

Viċi President 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

Membri 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Baġit
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Ċili
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Baġit
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Baġit
 • 27-09-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euro-Latina-Amerikana

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Ukraina
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Kumitat temporanju għall-isfidi politiċi u l-mezzi baġitarji ta' l-Unjoni wara t-tkabbir 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 • 23-05-2007 / 26-09-2007 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euro-Latina-Amerikana

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar ir-reviżjoni ta' nofs iż-żmien tal-Qafas Finanzjarju 2007-2013  
- CONT_AD(2009)416289 -  
-
CONT 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistipula regoli għall-modulazzjoni volontarja ta' pagamenti diretti previsti fir-Regolament (KE) Nru 1782/2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett fi ħdan il-politika agrikola komuni u jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa, u jemenda r-Regolament (KE) Nru 1290/2005  
- BUDG_AD(2006)378594 -  
-
BUDG 
OPINION Proposal for a Council directive amending Directive 77/388/EEC as regards certain measures to simplify the procedure for charging value added tax and to assist in countering tax evasion and avoidance, and repealing certain Decisions granting derogations EN  
- CONT_AD(2006)371852 -  
-
CONT 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub kontra metodi inumani ta' ssensjar ta' ħaddiema mill-grupp ta' kumpaniji Żvizzeru Novartis  
- P6_DCL(2008)0021 - Waqgħet  
Herbert BÖSCH , Harald ETTL , Stephen HUGHES , André BRIE , Othmar KARAS  
Data tal-ftuħ : 10-03-2008
Data ta’ għeluq : 19-06-2008
Numru ta’ firmatarji : 85 - 19-06-2008

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.