Fernand LE RACHINEL : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 22-10-2004 / 14-01-2007 : Membri mhux affiljati
 • 15-01-2007 / 13-11-2007 : Grupp Identità, Tradizzjoni, Sovranità - Membru
 • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Membri mhux affiljati

Partiti nazzjonali 

 • 22-10-2004 / 18-03-2009 : Front national (Franza)
 • 19-03-2009 / 13-07-2009 : Parti de la France (Franza)

Membri 

 • 18-11-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 18-11-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Koreana
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma’ l-Awstralja u New Zealand

Sostitut 

 • 09-11-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Maxreq
 • 12-09-2007 / 10-02-2008 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Moldova

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jirrevoka r-Regolament (KEE) Nru 4056/86 li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-Artikoli 85 u 86 għat-trasport marittimu, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1/2003 fir-rigward ta' l-estensjoni ta' l-għan tiegħu sabiex jinkludi l-kabotaġġ u s-servizzi internazzjonali ta' 'tramp'.  
- TRAN_AD(2006)371856 -  
-
TRAN 

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on the processing and dismantling of ships no longer in service EN  
- P6_DCL(2006)0025 - Waqgħet  
Fernand LE RACHINEL  
Data tal-ftuħ : 26-04-2006
Data ta’ għeluq : 26-07-2006
Numru ta’ firmatarji : 27 - 26-07-2006

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.