Richard HOWITT
 • Richard
  HOWITT
 • ir-Renju Unit
 • Data tat-twelid: 5 t'April 1961, Reading

Gruppi politiċi

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupp tal-Allejanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew - Membru
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali

 • 19.07.1994 / 19.07.1999 : Labour Party (ir-Renju Unit)
 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (ir-Renju Unit)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (ir-Renju Unit)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Labour Party (ir-Renju Unit)
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Labour Party (ir-Renju Unit)

Viċi President

 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Kumitat dwar il-Politika Regjonali
 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 13.10.2014 / 01.11.2016 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja t'Isfel

Membru

 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Kumitat dwar il-Politika Regjonali
 • 17.11.1994 / 11.07.1995 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Amerika t’Isfel
 • 12.07.1995 / 15.01.1997 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Amerika t’Isfel
 • 16.01.1997 / 13.10.1997 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Amerika t’Isfel u l-MERCOSUR
 • 14.10.1997 / 23.02.1999 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Amerika t’Isfel u l-MERCOSUR
 • 24.02.1999 / 19.07.1999 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Amerika t’Isfel u l-MERCOSUR
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Kumitat dwar l-Izvilupp u l-Kooperazzjoni
 • 14.09.1999 / 14.01.2002 : Membri mill-Parlament Ewropew lejn l-Assemblea Parlamentari Maghquda tal-Ftehim bejn l-Istati Afrikani,Karibej u Pacifici u l-Unjoni Ewropea (AKP-UE)
 • 17.01.2002 / 01.06.2003 : Il-Kumitat għall-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Membri mill-Parlament Ewropew lejn l-Assemblea Parlamentari Maghquda tal-Ftehim bejn l-Istati Afrikani,Karibej u Pacifici u l-Unjoni Ewropea (AKP-UE)
 • 02.06.2003 / 19.07.2004 : Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, id-Drittijiet Umani, il-Politika ta' Sigurtà Komuni u Difiża
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 16.07.2009 / 24.11.2009 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 01.07.2014 / 01.11.2016 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem
 • 14.07.2014 / 12.10.2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja t'Isfel

Sostitut

 • 21.07.1994 / 10.08.1994 : Kumitat dwar l-Affarijiet Ekonomici u Monetarji u Politika Industrijali
 • 21.07.1994 / 15.01.1997 : Kumitat dwar l-Izvilupp u l-Kooperazzjoni
 • 16.01.1997 / 19.07.1999 : Kumitat dwar l-Izvilupp u l-Kooperazzjoni
 • 05.02.1998 / 19.07.1999 : Sottokumitat dwar id-Drittijiet Umani
 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Kumitat dwar l-Impieg u Affarijiet Socjali
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Russja
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Kumitat temporanju dwar l-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasportazzjoni u ż-żamma illegali ta' priġunieri
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 16.07.2009 / 15.09.2009 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Assemblea Parlamentari tan-NATO
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja t'Isfel
 • 16.09.2009 / 18.01.2012 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Afganistan
 • 25.11.2009 / 18.01.2012 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 08.07.2014 / 01.11.2016 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 10.10.2014 / 01.11.2016 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija

Attivitajiet parlamentari fil-plenarja – is-seba leġislatura

Intervent(i) fis-seduta plenarja

149

Libertajiet tar-reliġjon u diversità kulturali (dibattitu)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Is-sitwazzjoni fl-Iran (dibattitu)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.25)

Prijoritajiet tal-UE għall-25 Sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (dibattitu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Rapport ta' progress 2013 dwar it-Turkija (dibattitu)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Sitwazzjoni fl-Ukraina (dibattitu)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

L-użu ta' drones armati (dibattitu)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(15)

Rapport(i) - bħala rapporteur

2

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

3

Opinjoni bħala rapporteur

3

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE fir-rigward tad-divulgazzjoni ta’ informazzjoni mhux finanzjarja u dwar id-diversità minn ċertu kumpaniji u gruppi kbar

EMPL
10-12-2013 EMPL_AD(2013)519836

OPINJONI dwar ir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva: imġiba kummerċjali responsabbli u trasparenti u tkabbir sostenibbli

EMPL
15-01-2013 EMPL_AD(2013)498079

OPINJONI dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards soċjali u ambjentali fil-Ftehimiet ta' Kummerċ Internazzjonali

EMPL
03-05-2010 EMPL_AD(2010)438256

Opinjoni bħala shadow rapporteur

2

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas fuq l-aċċess għas-suq għas-servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet

EMPL
09-01-2014 EMPL_AD(2014)521839

ABBOZZ TA’ OPINJONI dwar il-Politika Industrijali Spazjali tal-UE - Ir-rilaxx tal-Potenzjal għat-Tkabbir Ekonomiku fis-Settur Spazjali

AFET
24-09-2013 AFET_AD(2013)514674

Proposta/i għal riżoluzzjoni

170

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar il-Pakistan: il-każi reċenti ta' persekuzzjoni

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar l-invażjoni tal-Ukraina mir-Russja

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta dwar is-sigurtà u t-traffikar tal-bnedmin fis-Sinaj

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

  Motion for a resolution on security and human trafficking in the Sinai

10-03-2014 B7-0256/2014

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

  Motion for a resolution on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality

10-03-2014 B7-0253/2014

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

3

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-enfasi fuq id-dimensjoni globali tal-ġlieda kontra l-kontenut onlajn b'abbuż sesswali tat-tfal

15-04-2013 P7_DCL(2013)0003 Waqgħet

Dettalji

Emma McCLARKIN , Vicky FORD , Timothy KIRKHOPE , Mary HONEYBALL , Silvia COSTA , Richard HOWITT , Gay MITCHELL , Roberta ANGELILLI , Iva ZANICCHI , Maria Da Graça CARVALHO , Seán KELLY , Diane DODDS

Data tal-ftuħ : 15-04-2013
Data ta’ għeluq : 15-07-2013
Numru ta’ firmatarji : 132 - 15-07-2013

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar sistema volontarja ta’ tikkettar b’format Braille fuq il-pakkett ta’ prodotti industrijali

23-03-2011 P7_DCL(2011)0014 Adottata

Dettalji

Konstantinos POUPAKIS , Richard HOWITT , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Cecilia WIKSTRÖM

Data tal-ftuħ : 23-03-2011
Data ta’ għeluq : 23-06-2011
Adottata (data) : 23-06-2011
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2011)0299
Numru ta’ firmatarji : 447 - 23-06-2011

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-assunzjoni tar-responsabilità tal-Olokawstu

08-02-2010 P7_DCL(2010)0007 Waqgħet

Dettalji

Richard HOWITT , Bogusław SONIK , Alexander Graf LAMBSDORFF , Marek SIWIEC , Dennis de JONG

Data tal-ftuħ : 08-02-2010
Data ta’ għeluq : 20-05-2010
Numru ta’ firmatarji : 120 - 20-05-2010

Mistoqsija/jiet parlamentari

36

  'Mission for Growth to Israel': expansion of bilateral cooperation

16-04-2014 E-004914/2014 Kummissjoni

  'Mission for Growth to Israel': business and human rights

16-04-2014 E-004913/2014 Kummissjoni

  EU support for women with autism

16-04-2014 E-004912/2014 Kummissjoni

  VP/HR - Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

01-10-2012 E-008756/2012 Kummissjoni

  Corporate social responsibility in Burma/Myanmar

28-09-2012 P-008754/2012 Kummissjoni

  EU backing for complementarity between the International Criminal Court (ICC) and national judicial systems

14-06-2012 E-005949/2012 Kummissjoni

  UK requests for state aid for the Coryton refinery in Essex

14-06-2012 P-005944/2012 Kummissjoni

Il-politika tal-UE fix-Xatt tal-Punent u l-Lvant ta' Ġerusalemm

19-04-2012 O-000104/2012 Kummissjoni

Il-politika tal-UE fix-Xatt tal-Punent u l-Lvant ta' Ġerusalemm

19-04-2012 O-000103/2012 Kunsill

  Temporary Agency Workers Directive

02-12-2011 E-011726/2011 Kummissjoni

Attivitajiet parlamentari fis-seduta plenarja għas-sitt leġiżlatura

Intervent(i) fis-seduta plenarja

127

Sitwazzjoni umanitarja tar-residenti tal-kamp ta' Ashraf

24-04-2009 P6_CRE-REV(2009)04-24(5.3)

Spegazzjonijiet tal-vot

24-04-2009 P6_CRE-REV(2009)04-24(8)

A6-0234/2009 - RAPPORT bi proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar in-nonproliferazzjoni u l-futur tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (NPT)

Ftehima ġdida bejn l-UE u r-Russja (dibattitu)

01-04-2009 P6_CRE-REV(2009)04-01(12)

Spegazzjonijiet tal-vot

24-03-2009 P6_CRE-REV(2009)03-24(5)

A6-0132/2009 - RAPPORT bi proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-prijoritajiet tal-UE għall-64 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU

Futur tal-industrija tal-vetturi (dibattitu)

24-03-2009 P6_CRE-REV(2009)03-24(11)

Rapport(i) - bħala rapporteur

2

Proposta/i għal riżoluzzjoni

15

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar is-sitwazzjoni fil-Medda ta’ Gaża

13-01-2009 RC-B6-0051/2009

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar il-Kashmir

09-07-2008 RC-B6-0349/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on allegations of Mass graves in Indian-Administered Kashmir

08-07-2008 B6-0368/2008

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar il-Qagħda fil-Medda ta' Gaża

19-02-2008 RC-B6-0066/2008

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar is-sitwazzjoni f'Gaża

13-02-2008 B6-0069/2008

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar il-każ tal-ġurnalista tal-BBC Alan Johnston

25-04-2007 RC-B6-0159/2007

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

5

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-Kolumbja u l-preferenza kummerċjali GSP plus

20-10-2008 P6_DCL(2008)0090 Waqgħet

Dettalji

Richard HOWITT , Caroline LUCAS , Patrick GAUBERT , Helmuth MARKOV , Renate WEBER

Data tal-ftuħ : 20-10-2008
Data ta’ għeluq : 05-02-2009
Numru ta’ firmatarji : 138 - 09-02-2009

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-diskriminazzjoni u l-istituzzjonalizzazzjoni ta’ tfal b’diżabilità fl-Unjoni Ewropea

09-04-2008 P6_DCL(2008)0024 Waqgħet

Dettalji

Kathy SINNOTT , Bas BELDER , Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT

Data tal-ftuħ : 09-04-2008
Data ta’ għeluq : 15-07-2008
Numru ta’ firmatarji : 213 - 10-07-2008

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-"dis"kriminazzjoni u l-esklużjoni soċjali tat-tfal "dis"

18-06-2007 P6_DCL(2007)0064 Adottata

Dettalji

Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT , Kathy SINNOTT , Roberta ANGELILLI , Anna ZÁBORSKÁ

Data tal-ftuħ : 18-06-2007
Data ta’ għeluq : 25-10-2007
Adottata (data) : 13-11-2007
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2007)0506
Numru ta’ firmatarji : 432 - 25-10-2007

  Written declaration on the French National Assembly’s adoption of a law criminalising denial of the ‘Armenian genocide of 1915’

13-11-2006 P6_DCL(2006)0080 Waqgħet

Dettalji

Michael CASHMAN , Andrew DUFF , Richard HOWITT

Data tal-ftuħ : 13-11-2006
Data ta’ għeluq : 23-02-2007
Numru ta’ firmatarji : 38 - 23-02-2007

  Written declaration on rheumatic diseases

05-07-2005 P6_DCL(2005)0041 Adottata

Dettalji

Richard HOWITT , David HAMMERSTEIN , Ursula STENZEL , Adamos ADAMOU , Grażyna STANISZEWSKA

Data tal-ftuħ : 05-07-2005
Data ta’ għeluq : 05-10-2005
Adottata (data) : 13-10-2005
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2005)0389
Numru ta’ firmatarji : 406 - 05-10-2005

Mistoqsija/jiet parlamentari

31

  Availability of impartial advice on driving and vehicle choice for disabled people in Europe

30-06-2008 E-3918/2008 Kunsill

  Child labour

29-05-2008 E-3220/2008 Kummissjoni

Il-priġunieri Palestinjani fil-ħabsijiet Iżraeljani

15-04-2008 O-0041/2008 Kummissjoni

Il-priġunieri Palestinjani fil-ħabsijiet Iżraeljani

15-04-2008 O-0040/2008 Kunsill

  Renewal of the regulation on GSP+ status for beneficiary countries

07-04-2008 H-0248/2008 Kunsill

  The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

02-04-2008 H-0240/2008 Kummissjoni

  Reduced VAT rates on audio books for blind people

06-03-2008 E-1571/2008 Kummissjoni

  Ensuring victims' rights in Colombia

16-01-2008 E-0211/2008 Kummissjoni

  Revision of the Copyrights Directive

12-12-2007 P-6415/2007 Kummissjoni

  Urban Transport Green Paper

28-09-2007 E-4906/2007 Kummissjoni

Attivitajiet parlamentari fis-seduta plenarja għall-ħames leġiżlatura

Intervent(i) fis-seduta plenarja

103

  Vote (continuation)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

  Pakistan

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(11)

  Human rights in 2003 and EU policy

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(12)

  Political Dialogue and Cooperation Agreements with Central America and the Andean Community

30-03-2004 P5_CRE(2004)03-30(1)

  Enlargement / Candidate countries (continuation)

10-03-2004 P5_CRE(2004)03-10(4)

  Question Time (Commission)

09-03-2004 P5_CRE(2004)03-09(12)

  EU policy towards South Caucusus

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(2)

  Vote (continuation)

26-02-2004 P5_CRE(2004)02-26(5)

  Question Time (Commission)

10-02-2004 P5_CRE(2004)02-10(10)

  EU-UN relations

29-01-2004 P5_CRE(2004)01-29(1)

Rapport(i) - bħala rapporteur

2

Proposta/i għal riżoluzzjoni

14

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the World Bank-commissioned Extractive Industries Review

31-03-2004 RC-B5-0166/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on the World Bank-commissioned Extractive Industries Review

29-03-2004 B5-0166/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on forced marriage

07-10-2002 B5-0438/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the financing of development aid

05-02-2002 RC-B5-0034/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on the financing of development aid

31-01-2002 B5-0036/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on human rights

15-02-2000 RC-B5-0126/2000

  MOTION FOR A RESOLUTION on the meeting of the UN Human Rights Committee

14-02-2000 B5-0126/2000

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on protection for volunteer and humanitarian workers

19-01-2000 RC-B5-0026/2000/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION On human rights violations connected to the Chad Cameroon Oil and Pipeline project

17-01-2000 B5-0081/2000

NB: Din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mhiex disponibbli għajr fil-lingwa oriġinali tagħha.

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

2

  Written declaration on the rights of deafblind people

12-01-2004 P5_DCL(2004)0001 Adottata

Dettalji

Richard HOWITT , Mario MANTOVANI , Elizabeth LYNNE , Patricia McKENNA , Ilda FIGUEIREDO

Data tal-ftuħ : 12-01-2004
Data ta’ għeluq : 12-04-2004
Adottata (data) : 01-04-2004
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P5_TA(2004)0277
Numru ta’ firmatarji : 323 - 01-04-2004

  Written declaration on non-discrimination towards the state of health of disabled persons

28-11-2001 P5_DCL(2001)0014 Waqgħet

Dettalji

Elizabeth MONTFORT , Hiltrud BREYER , Alexandre VARAUT , Marie-Thérèse HERMANGE , Richard HOWITT

Data tal-ftuħ : 28-11-2001
Data ta’ għeluq : 28-02-2002
Numru ta’ firmatarji : 111 - 28-02-2002

Mistoqsija/jiet parlamentari

97

  Mid-term review of the sugar regime

26-02-2004 H-0126/2004 Kummissjoni

  The Baku-Ceyhan pipeline

26-01-2004 H-0038/2004 Kummissjoni

  Support for the UN Working Group on Indigenous Peoples

26-01-2004 H-0037/2004 Kunsill

  Peace process in Sri Lanka

16-12-2003 H-0835/2003 Kummissjoni

  Multi-annual strategic Programme for EU external relations

16-12-2003 H-0834/2003 Kunsill

  Paying for our promise to end poverty

12-11-2003 O-0071/2003 Kummissjoni

  Annual report on Turkey

23-10-2003 E-3249/2003 Kummissjoni

  Imposition of value added tax on aids and equipment for independent living by people with disabilities

07-10-2003 H-0613/2003 Kummissjoni

Dikjarazzjonijiet (Is-seba' leġiżlatura parlamentari)