Gerard COLLINS : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet - Viċi President

Partiti nazzjonali 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fianna Fáil Party (l-Irlanda)

President 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Asja t’Isfel u l-Assocjazzjoni ta’ l-Asja t’Isfel ghall-Kooperazzjoni Regjonali (SAARC)
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Afrika t’Isfel

Membri 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Politika Regjonali, Trasport u Turizmu
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Politika Reġjonali, it-Trasport u t-Turiżmu
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijie

Sostitut 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Affarijiet Barranin, Drittijiet Umani, Politika ta’ Sigurta’ Komuni u Difiza
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, id-Drittijiet Umani, il-Politika ta' Sigurtà Komuni u Difiża

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Report on the Commission communication to the European Parliament and the Council on the protection of air passengers in the European Union - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0249/2001 -  
-
RETT 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on the Barcelona Process and Yemen EN  
- P5_DCL(2000)0016 - Waqgħet  
Gerard COLLINS  
Data tal-ftuħ : 24-10-2000
Data ta’ għeluq : 24-01-2001
Numru ta’ firmatarji : 30 - 24-01-2001