Charlotte CEDERSCHIÖLD : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-1999 / 07-03-2002 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Moderata samlingspartiet (l-Iżvezja)

Viċi President 

 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Parlament Ewropew
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Bureau

Membri 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Libertajiet u l-Jeddijiet tac-Cittadini, Gustizzja u Affarijiet Interni
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Uniti
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Kumitat Temporanju dwar is-sistema ta’ intercezzjoni Echelon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Libertajiet u l-Jeddijiet taċ-Ċittadini, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Uniti

Sostitut 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar l-Affarijiet Legali u s-Suq Intern
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitatgħall-Affarijiet Legali u s-Suq Intern

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Report on the proposal from the Commission with a view to the adoption of a Council Framework decision on attacks against information systems - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Hom Affairs EN  
- A5-0328/2002 -  
-
LIBE 
Report on the Strategy for Creating a Safer Information Society by Improving the Security of Information Infrastructures and Combating Computer-related Crime - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Hom Affairs e EN  
- A5-0284/2001 -  
-
LIBE 
Report I. on the initiative of the Kingdom of Sweden with a view to the adoption of a Council decision on the transmission of samples of illegal narcotic substances (14008/2000-C5-0734/00-2000/0826(CNS))); and II. on the initiative of the Kingdom of Sweden with a view to the adoption of a Council decision on the transmission of samples of illegal narcotic substances (14007/00 - C5-0737/2000- 2000/0825(CNS)) - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Hom Affairs EN  
- A5-0121/2001 -  
-
LIBE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura