Ombretta COLLI : Ir-raba’ leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 19-07-1994 / 04-07-1995 : Grupp Forza Ewropa - Membru
 • 05-07-1995 / 14-06-1998 : Grupp Unjoni ghall-Ewropa - Membru
 • 15-06-1998 / 19-07-1999 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Grupp Demokratiku-Kristjan) - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Forza Italia (l-Italja)

Viċi President 

 • 22-07-1994 / 15-01-1997 : Kumitat dwar l-Affarijiet Socjali u l-Impieg
 • 30-01-1997 / 19-07-1999 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Romanija

Membri 

 • 21-07-1994 / 22-07-1994 : Kumitat dwar l-Affarijiet Socjali u l-Impieg
 • 26-09-1994 / 15-01-1997 : Kumitat dwar il-Jeddijiet tan-Nisa.
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mar-Russja
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Amerika Centrali u l-Messiku
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mar-Russja
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Amerika Centrali u l-Messiku
 • 16-01-1997 / 30-01-1997 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Romanija
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Kumitat dwar l-Impieg u Affarijiet Socjali

Sostitut 

 • 23-09-1994 / 15-01-1997 : Kumitat dwar l-Ambjent, is-Sahha Pubblika u l-harsien tal-Konsumatur
 • 23-09-1994 / 15-01-1997 : Kumitat dwar l-Izvilupp u l-Kooperazzjoni
 • 16-01-1997 / 08-06-1998 : Kumitat dwar il-Politika Regjonali
 • 18-02-1997 / 13-10-1997 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Litwanja
 • 14-10-1997 / 08-06-1998 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud UE-Litwanja
 • 11-09-1998 / 19-07-1999 : Kumitat dwar il-Petizzjonijiet