Klaus-Heiner LEHNE : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru
 • 21-07-2009 / 28-02-2014 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 28-02-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (il-Ġermanja)

President 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 08-09-2009 / 18-01-2012 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 25-01-2012 / 28-02-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 01-02-2012 / 28-02-2014 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati

Membri 

 • 16-07-2009 / 07-09-2009 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 16-09-2009 / 28-02-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 25-01-2012 / 31-01-2012 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 16-09-2009 / 22-10-2012 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iraq
 • 19-01-2012 / 08-02-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 09-02-2012 / 28-02-2014 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 23-10-2012 / 28-02-2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Cariforum-UE

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq Liġi Komuni Ewropea dwar il-Bejgħ  
- A7-0301/2013 -  
-
JURI 

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar l-emenda għall-Artikolu 7 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament  
- JURI_AD(2013)508079 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri rigward il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati  
- JURI_AD(2013)510591 -  
-
JURI 
OPINJONI dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar tad-Direttiva 96/71/KE dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi  
- JURI_AD(2013)502130 -  
-
JURI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji