Felipe CAMISÓN ASENSIO : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 01-03-2000 / 19-07-2004 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 01-03-2000 / 19-07-2004 : Partido Popular (Spanja)

Membri 

 • 15-03-2000 / 14-01-2002 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Membri ta’ l-ASEAN, l-Azja ta’Nofsinhar-lvant u r-Repubblika tal-Korea.
 • 17-03-2000 / 02-07-2000 : Kumitat dwar l-Affarijiet Legali u s-Suq Intern
 • 17-03-2000 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Petizzjonijiet
 • 03-07-2000 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Politika Regjonali, Trasport u Turizmu
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Politika Reġjonali, it-Trasport u t-Turiżmu
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Istati Membri ta’ l-ASEAN, l-Azja ta’nofsinhar-lvant u r-Repubblika tal-Korea

Sostitut 

 • 15-03-2000 / 14-01-2002 : Kumitat dwar Industrija, Kummerc Barrani, Ricerka u Energija
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Industrija, il-Kummerċ Barrani, ir-Riċerka u l-Enerġija

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

REPORT on the deliberations of the Committee on Petitions during the parliamentary year 2000-2001 (2001/2010 – (INI)) EN  
- A5-0236/2001 -  
-
PETI 
Report on the proposal for a European Parliament and Council regulation concerning the granting of aid for the co-ordination of transport by rail, road and inland waterways - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0096/2001 -  
-
RETT 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura