Maria BERGER : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 10-01-2007 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru
 • 11-12-2008 / 13-07-2009 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 10-01-2007 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (l-Awstrija)
 • 11-12-2008 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (l-Awstrija)

Membri 

 • 21-07-2004 / 10-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 15-09-2004 / 10-01-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tan-Nofsinhar ta' l-Ażja u l-Assoċjazzjoni tan-Nofsinhar ta' l-Ażja għall-Koperazzjoni Reġjonali (SAARC)
 • 18-12-2008 / 04-02-2009 : Kumitat temporanju dwar il-bidla fil-klima
 • 18-12-2008 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 18-12-2008 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 10-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
 • 15-09-2004 / 10-01-2007 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Kanada
 • 19-01-2006 / 10-01-2007 : Kumitat ta' Inkjesta dwar il-kriżi finanzjarja "Equitable Life Assurance Society"
 • 17-12-2008 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Iżvilupp
 • 17-12-2008 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Kazakastan, UE-Kirgiżstan u UE-Uzbekistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Taġikistan, it-Turkmenistan, u l-Mongolja

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-ġejjieni tal-futbol professjonali fl-Ewropa  
- JURI_AD(2006)378678 -  
-
JURI 
OPINION Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Outcome of the screening of legislative proposals pending before the Legislator EN  
- JURI_AD(2006)369916 -  
-
JURI 
OPINION The period of reflection: the structure, subjects and context for an assessment of the debate on the European Union EN  
- JURI_AD(2005)364688 -  
-
JURI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.