Ozan CEYHUN : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-1999 / 22-10-2000 : Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea - Membru
 • 23-10-2000 / 19-07-2004 : Grupp tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-1999 / 22-10-2000 : Bündnis 90/die Grünen (il-Ġermanja)
 • 23-10-2000 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (il-Ġermanja)

Viċi President 

 • 27-10-2000 / 14-01-2002 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud Turkija-UE

Membri 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kumitat dwar il-Libertajiet u l-Jeddijiet tac-Cittadini, Gustizzja u Affarijiet Interni
 • 28-09-1999 / 26-10-2000 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud Turkija-UE
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Kumitat Temporanju dwar is-sistema ta’ intercezzjoni Echelon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Libertajiet u l-Jeddijiet taċ-Ċittadini, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegazzjoni lejn il-Kumitat Parlamentari Maghqud Turkija-UE

Sostitut 

 • 22-07-1999 / 17-10-2000 : Kumitat dwar il-Petizzjonijiet
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Estimi

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Report I. on the initiative of the French Republic with a view to the adoption of a Council Directive defining the facilitation of unauthorised entry, movement and residence (10675/2000 - C5-0427/2000 - 2000/0821 (CNS)); II. on the initiative of the French Republic with a view to the adoption of a Council Framework Decision on the strengthening of the penal framework to prevent the facilitation of unauthorised entry and residence (10676/2000 - C5-0426/00 - 2000/0820(CNS)) - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Hom Affairs EN  
- A5-0315/2000 -  
-
LIBE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on the transposition of the Article 13 Anti-Discrimination (the Race Equality and Employment) Directives into national legislation EN  
- P5_DCL(2003)0008 - Waqgħet  
Claude MORAES , Michael CASHMAN , Kathalijne Maria BUITENWEG , Carmen CERDEIRA MORTERERO , Ozan CEYHUN  
Data tal-ftuħ : 12-05-2003
Data ta’ għeluq : 12-08-2003
Numru ta’ firmatarji : 102 - 12-08-2003