Mihael BREJC : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 14-02-2007 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Slovenska demokratska stranka (is-Slovenja)

Viċi President 

 • 26-10-2004 / 14-01-2007 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża

Membri 

 • 21-07-2004 / 12-09-2004 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 13-09-2004 / 24-10-2004 : Sottokumitat għad-Drittijiet tal- Bniedem
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Afrika t’Isfel
 • 25-10-2004 / 25-10-2004 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet ma’ l-Afrika t’Isfel

Sostitut 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 13-09-2004 / 24-10-2004 : Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Kumitat temporanju dwar l-użu allegat ta' pajjiżi Ewropej mis-CIA għat-trasportazzjoni u ż-żamma illegali ta' priġunieri
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Indja

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar it-traffiku lokali tal-fruntiera fil-fruntieri esterni ta' l-art ta' l-Istati Membri u li jemenda l-Konvenzjoni ta' Schengen u l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni  
- A6-0406/2005 -  
-
LIBE 

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINION Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council creating a European order for payment procedure EN  
- LIBE_AD(2005)357775 -  
-
LIBE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-projbizzjoni tal-munizzjonijiet tat-tip cluster  
- P6_DCL(2007)0024 - Waqgħet  
Elizabeth LYNNE , Angelika BEER , Véronique DE KEYSER , Mihael BREJC  
Data tal-ftuħ : 01-03-2007
Data ta’ għeluq : 01-06-2007
Numru ta’ firmatarji : 165 - 01-06-2007

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.