Philip CLAEYS : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Membri mhux affiljati

Partiti nazzjonali 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Vlaams Belang (il-Belġju)

Membri 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u mal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

Sostitut 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-kompatibbiltà tal-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, l-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, l-Istati Uniti tal-Messiku, ir-Renju tal-Marokk, New Zealand, ir-Repubblika ta’ Singapor, il-Konfederazzjoni Svizzera u l-Istati Uniti tal-Amerika mad-drittijiet imħaddna fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea  
- LIBE_AD(2012)480574 -  
-
LIBE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Mistoqsijiet lill-Bureau, lill-Konferenza tal-Presidenti u lill-Kwesturi 
Il-Membri jistgħu jressqu mistoqsijiet lill-President dwar il-Bureau, il-Konferenza tal-Presidenti u l-Kwesturi rigward id-dmirijiet rispettivi tagħhom. Artikolu 32(2) tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-qtil tal-bdiewa fl-Afrika t’Isfel  
- P7_DCL(2011)0043 - Waqgħet  
Philip CLAEYS , Andreas MÖLZER , Fiorello PROVERA  
Data tal-ftuħ : 14-11-2011
Data ta’ għeluq : 16-02-2012
Numru ta’ firmatarji : 48 - 16-02-2012
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-ġenoċidju tal-Armeni fit-Turkija 95 sena ilu  
- P7_DCL(2010)0042 - Waqgħet  
Andreas MÖLZER , Mario BORGHEZIO , Philip CLAEYS , Nikolaos SALAVRAKOS  
Data tal-ftuħ : 17-05-2010
Data ta’ għeluq : 17-09-2010
Numru ta’ firmatarji : 33 - 09-09-2010

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji