Marcin LIBICKI : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp ta' l-Unjoni għal Ewropa tan-Nazzjonijiet - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Prawo i Sprawiedliwość (il-Polonja)

President 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Petizzjonijiet

Membri 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 15-09-2004 / 27-10-2004 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Mercosur
 • 28-10-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Affarijiet Legali
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Iran
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Iran

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINION Financial Statement for the exercice 2003 - European Monitoring Centre on racism and xenophobia (Eumc) EN  
- PETI_AD(2005)359889 -  
-
PETI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-futur tat-tarzna ta' Gdansk  
- P6_DCL(2007)0081 - Waqgħet  
Hanna FOLTYN-KUBICKA , Marcin LIBICKI , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Data tal-ftuħ : 24-09-2007
Data ta’ għeluq : 24-12-2007
Numru ta’ firmatarji : 77 - 03-01-2008
Dikjarazzjoni bil-miktub on the infringement of human rights in Belarus EN  
- P6_DCL(2004)0036 - Waqgħet  
Konrad SZYMAŃSKI , Marcin LIBICKI , Vytautas LANDSBERGIS , Anna ZÁBORSKÁ , László SURJÁN  
Data tal-ftuħ : 29-07-2004
Data ta’ għeluq : 29-10-2004
Numru ta’ firmatarji : 60 - 29-10-2004

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.