María Luisa BERGAZ CONESA : Il-ħames leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

  • 24-07-2003 / 19-07-2004 : Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew – Xellug Nordiku tal-Ħodor - Membru

Partiti nazzjonali 

  • 24-07-2003 / 19-07-2004 : Izquierda Unida (Spanja)

Viċi President 

  • 26-11-2003 / 21-04-2004 : Il-Kumitat Temporanju għat-Titjib tas-Sigurtà fuq il-Baħar

Membri 

  • 01-09-2003 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u l-Politika tal-Konsumatur
  • 01-09-2003 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet
  • 01-09-2003 / 19-07-2004 : Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Amerika Centrali u l-Messiku
  • 20-11-2003 / 25-11-2003 : Il-Kumitat Temporanju għat-Titjib tas-Sigurtà fuq il-Baħar

Sostitut 

  • 29-08-2003 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
  • 29-08-2003 / 19-07-2004 : Il-Kumitat għall-Jeddijiet tan-Nisa u l-Opportunitajiet Indaqs

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura