Simon BUSUTTIL : Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 14-07-2009 / 05-04-2013 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru tal-bureau

Partiti nazzjonali 

 • 14-07-2009 / 05-04-2013 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Membri 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 16-09-2009 / 05-04-2013 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Albanija, il-Bosnja-Ħerzegovina, is-Serbja, il-Montenegro u l-Kosovo
 • 19-01-2012 / 05-04-2013 : Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
 • 19-01-2012 / 05-04-2013 : Kumitat għall-Petizzjonijiet
 • 28-03-2012 / 05-04-2013 : Kumitat speċjali dwar il-kriminalità organizzata, il-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus

Sostitut 

 • 16-07-2009 / 01-06-2010 : Kumitat għas-Sajd
 • 16-09-2009 / 05-04-2013 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Isvizzera u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Islanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)
 • 16-09-2009 / 05-04-2013 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
 • 02-06-2010 / 18-01-2012 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur
 • 19-01-2012 / 05-04-2013 : Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-klawsoli ta' difiża reċiproka u solidarjetà tal-UE: dimensjonijiet politiċi u operattivi  
- LIBE_AD(2012)496413 -  
-
LIBE 
OPINJONI L-akbar għoxrin preokkupazzjoni taċ-ċittadini u n-negozji Ewropej rigward il-funzjonament tas-Suq Uniku  
- PETI_AD(2012)483750 -  
-
PETI 
OPINJONI dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data għas-sena finanzjarja 2010  
- LIBE_AD(2012)478348 -  
-
LIBE 

Opinjoni bħala shadow rapporteur 
Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar ir-Rapport tal-2010 dwar iċ-ċittadinanza tal-UE: inżarmaw l-ostakoli għad-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE  
- IMCO_AD(2012)473707 -  
-
IMCO 
OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi għat-trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti bl-euro u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 924/2009  
- IMCO_AD(2011)462912 -  
-
IMCO 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-Esportazzjoni tad-Drogi użati għall-Piena tal-Mewt f’Pajjiżi Terzi  
- P7_DCL(2011)0029 - Waqgħet  
Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER  
Data tal-ftuħ : 06-06-2011
Data ta’ għeluq : 06-10-2011
Numru ta’ firmatarji : 168 - 06-10-2011
Dikjarazzjoni bil-miktub Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes  
- P7_DCL(2010)0002 - Adottata  
Monica MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES  
Data tal-ftuħ : 18-01-2010
Data ta’ għeluq : 06-05-2010
Adottata (data) : 18-05-2010
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P7_TA(2010)0176
Numru ta’ firmatarji : 397 - 07-05-2010

Dikjarazzjonijiet 

Dikjarazzjoni ta'' interessi finanzjarji