David CASA
 • David
  CASA
 • Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
 • Membru
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • Data tat-twelid: 16 ta' Novembru 1968, Valletta

Intervent(i) fis-seduta plenarja

731

Emerġenzi umanitarji fil-Mediterran u s-solidarjetà fl-UE (dibattitu)

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(14)

L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi (dibattitu)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(3)

Il-konsegwenzi taż-żieda fl-inugwaljanzi soċjoekonomiċi għaċ-ċittadini Ewropej (dibattitu topiku)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(13)

L-implimentazzjoni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ fl-Istati Membri (dibattitu)

17-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-17(17)

Implimentazzjoni tal-Pilastru Soċjali (dibattitu)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(19)

L-Istat tad-Dritt f'Malta (dibattitu)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(11)

Analiżi tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill (dibattitu)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(2)

Tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2018 (dibattitu)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Rapport(i) - bħala rapporteur

1

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

2

Opinjoni bħala rapporteur

9

OPINJONI dwar miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi

EMPL
13-07-2017 EMPL_AD(2017)601037

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima III - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi

EMPL
08-02-2016 EMPL_AD(2016)571661

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) għas-sena finanzjarja 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571667

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571665

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571664

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2014

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571663

OPINJONI dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571662

OPINJONI dwar il-Bank Ewropew tal-Investiment - Rapport Annwali 2013

EMPL
22-01-2015 EMPL_AD(2015)539693

OPINJONI dwar ir-Rapport Annwali għall-2013 tal-Bank Ċentrali Ewropew

EMPL
08-12-2014 EMPL_AD(2014)539692

Opinjoni bħala shadow rapporteur

2

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd fir-rigward ta' miżuri speċifiċi għall-Greċja

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tagħmir personali protettiv

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni istituzzjonali

8

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

6

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar it-tfal refuġjati neqsin

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Waqgħet

Dettalji

Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL

Data tal-ftuħ : 21-11-2016
Data ta’ għeluq : 21-02-2017
Numru ta’ firmatarji : 45 - 22-02-2017

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-iskema ta' migrazzjoni tal-Karta l-Blu tal-UE

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Waqgħet

Dettalji

Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES

Data tal-ftuħ : 06-06-2016
Data ta’ għeluq : 06-09-2016
Numru ta’ firmatarji : 29 - 07-09-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-donazzjoni ta' ikel mhux mibjugħ u tajjeb għall-konsum lill-istituti tal-karità

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Magħluqa bmaġġoranza

Dettalji

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Data tal-ftuħ : 14-10-2015
Data ta’ għeluq : 14-01-2016
Adottata (data) : 14-01-2016
Il-lista ta' firmatarji hija ppubblikata fl-Anness 01 għall-Minuti tat-18-01-2016
Numru ta’ firmatarji : 388 - 15-01-2016

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar id-differenzi fid-dikjarazzjonijiet, il-kompożizzjoni u t-togħma tal-prodotti fis-swieq tal-Lvant u tal-Punent tal-UE

06-07-2015 P8_DCL(2015)0027 Waqgħet

Dettalji

Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Jana ŽITŇANSKÁ , Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Andor DELI , György HÖLVÉNYI , David CASA , Miroslav MIKOLÁŠIK

Data tal-ftuħ : 06-07-2015
Data ta’ għeluq : 06-10-2015
Numru ta’ firmatarji : 84 - 06-10-2015

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-prevenzjoni u l-kura tal-glawkoma

09-02-2015 P8_DCL(2015)0007 Waqgħet

Dettalji

Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA

Data tal-ftuħ : 09-02-2015
Data ta’ għeluq : 09-05-2015
Numru ta’ firmatarji : 59 - 11-05-2015

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-prevenzjoni u l-kura tat-tumur tar-ras u tal-għonq

09-02-2015 P8_DCL(2015)0006 Waqgħet

Dettalji

Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA

Data tal-ftuħ : 09-02-2015
Data ta’ għeluq : 09-05-2015
Numru ta’ firmatarji : 57 - 11-05-2015

Mistoqsijiet bil-miktub

200

Il-kompatibbiltà mad-dritt tal-UE

16-04-2018 E-002149/2018 Kummissjoni

Rapport tal-Pajjiż tal-2018 dwar Malta

14-03-2018 E-001550/2018 Kummissjoni

Il-VAT fuq il-provvista ta' jottijiet

12-03-2018 E-001513/2018 Kummissjoni

Il-VAT fuq il-provvista ta' jottijiet

12-03-2018 P-001512/2018 Kummissjoni

Relazzjoni kompromettenti bejn Joseph Muscat u r-reġim Ażerbajġani

28-04-2017 P-002993/2017 Kummissjoni

Il-korruzzjoni u l-istat tad-dritt

27-04-2017 E-002958/2017 Kummissjoni

Il-politika ta' ritorn fil-qasam tal-migrazzjoni

04-04-2017 E-002531/2017 Kummissjoni

It-tniġġis tal-arja fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw

04-04-2017 E-002523/2017 Kummissjoni

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku tal-UE

04-04-2017 E-002522/2017 Kummissjoni

It-trattament tal-ażżma fl-Ewropa

04-04-2017 E-002521/2017 Kummissjoni

Mistoqsijiet orali

3

Spegazzjonijiet tal-vot (in writing.)

313

 

Kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

13-06-2018

I voted in favour of this report which sets out the European Parliament recommendation on the future composition of the European Parliament once the UK exits the EU. The report proposes a reduction of 46 EP seats as the UK leaves the Union, and limits the redistribution of UK seats to 27 seats used to bring the distribution in line with Treaty requirements. 705 MEPs are expected to be elected in 27 Member States in the 2019 European elections. Once the European Council adopts this decision at the European Council meeting in June, Member States will roll out the necessary preparations for the European Parliament elections scheduled between 23 to 26 May 2019.

 

Ftehim bejn l-UE u l-Iżlanda dwar regoli supplementari għall-fruntieri esterni u l-viża għall-perjodu mill-2014 sal-2020 (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen)

13-06-2018

I voted in favour of the recommendation to support the agreement between the EU and Iceland because it reflects the shared responsibility for an efficient, high and uniform level of control at the external borders in compliance with fundamental freedoms and human rights. This agreement serves to conclude the arrangements for the participation of Iceland in the ISF Borders and Visa programme.

 

Is-sitwazzjoni attwali tas-sajd rikreattiv fl-Unjoni Ewropea (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)

12-06-2018

I voted in favour of this report, as I believe that we need to monitor the impact of recreational fisheries in the EU when considering future regulations. We need to find the right way of including recreational fisheries in the next common fisheries policy. This can be achieved only after a complete evaluation based on reliable full data and a fair definition of recreational fisheries: otherwise it is going to be difficult to understand which data Member States must collect. It should be noted that the impact varies between fish stocks, from 2% to 72% of the total catch. Within this context, marine and freshwater recreational and semi-subsistence fisheries could represent a significant source of fishing mortality, have an impact on ecosystems, and interact with commercial fisheries and users of the marine and freshwater environment. However, the evidence needed to manage these fisheries is often limited and difficult to collect because of the large numbers of widely distributed small fishing vessels and individuals on the shore, exploiting highly mixed fisheries using a variety of gear types.

 

L-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar u t-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għad-derivattivi OTC u r-repożitorji tat-tranżazzjonijiet (A8-0181/2018 - Werner Langen)

12-06-2018

I voted in favour of adopting the mandate for trilogue negotiations. The main objective of EMIR is to reduce systemic risk by increasing the transparency of the derivatives market, through different requirements. The Commission proposal to amend the EMIR Regulation simplifies the rules applicable to over-the-counter derivatives and makes them more proportionate in order to reduce costs and the regulatory burden weighing on market participants, without putting financial stability at risk. There was broad agreement in the European Parliament on this proposal, the most controversial point being the treatment of pension funds.

 

Regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu)

12-06-2018

. ‒ The EPP line was overwhelmingly preserved. The new regulation contains, for the first time, Europe-wide rules for the registration and certification of drones. Also, the EASA will start developing risk-based safety procedures for national aviation authorities instead of the one-size-fits-all that is currently used. A risk and performance-based approach like the one adopted today is long overdue and will improve the effectiveness of our safety controls and significantly cut red tape for airlines and airports.

 

Il-monitoraġġ u r-rapportar tal-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty ġodda (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)

12-06-2018

. ‒ I voted in favour of this Report, which constitute a necessary step closer for the EU to meet the ambitious targets for emissions reduction in 2030, to which the transport sector must contribute. The heavy-duty vehicles (HDV) sector is a significant source of emissions, representing 5 per cent of total EU emissions, about 20 per cent of all transport emissions and close to 25 per cent of road transport emissions. Without further action this will increase to around 30 per cent in 2050. This proposal for a Regulation lays down precise requirements for the monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new HDVs registered in the EU. It also implements the 2016 European Strategy for Low-Emission Mobility, whose goals include reducing greenhouse gas emissions in road transport by at least 60 per cent in 2050 and drastically reducing the emission of air pollutants.

 

Il-Modernizzazzjoni tal-Edukazzjoni fl-UE (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka)

12-06-2018

Keeping the educational system throughout the EU updated and modernised is essential in order to keep the EU competitive. The report sends a strong signal to the Member States and regional authorities as regards the need to increase investment in education, using the European Structural and Investment Funds, and to support teachers and managers, both in the area of modern technologies and in the development of learner—centred teaching methods. High-quality education should be measured by the wealth of knowledge and skills passed on, as well as creativity and a capacity for lifelong learning. I particularly support the commitment to uphold the principles laid out in the EU New Skills Agenda as well as the employment opportunities of low-skilled adults in the EU.

 

Lejn settur Ewropew tal-akkwakultura sostenibbli u kompetittiv: is-sitwazzjoni attwali u l-isfidi futuri (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz)

12-06-2018

I voted in favour of this report. I believe that we need to find ways to help the EU aquaculture industry overcome the current challenges by turning it into a more sustainable and innovative industry. The excellent quality of EU seafood should constitute a major competitive advantage for EU aquaculture; however, EU aquaculture production is stagnating in contrast with strong growth in other regions of the world. The EU should take advantage of its know-how, expertise and its values – maintaining these while exporting them to third countries which wish to access the EU seafood market. Also, the future CFP should include measures and the necessary financial means (from the new European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)) to accompany the sustainable development of a blooming EU aquaculture sector.

 

Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Greċja, lil Spanja, lil Franza u lill-Portugall (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes)

30-05-2018

. ‒ I voted in favour of the Commission to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) to grant financial assistance relating to forest fires in Portugal and Spain, hurricanes in France and earthquakes in Greece. The EUSF aims to enable the Union to respond in a rapid, efficient and flexible manner to emergency situations and to show solidarity with the population of regions struck by disasters. This is the first mobilisation decision of 2018 and the total amount proposed complies with the annual celling provisions for EUSF of EUR 500 million.

 

Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 1/2018 li jakkumpanja l-proposta dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Greċja, lil Spanja, lil Franza u lill-Portugall (C8-0181/2018)

30-05-2018

. ‒ I voted in favour of the draft amending budget accompanying the Commission to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) to grant financial assistance relating to forest fires in Portugal and Spain, hurricanes in France and earthquakes in Greece. This is the first mobilisation decision of 2018 and the total amount proposed complies with the annual celling provisions for EUSF of EUR 500 million.

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels