David CASA
 • David
  CASA
 • Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
 • Membru
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • Data tat-twelid: 16 ta' Novembru 1968, Valletta

Gruppi politiċi

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) u Demokratiċi Ewropej - Membru
 • 14.07.2009 / 21.05.2013 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru
 • 22.05.2013 / 30.06.2014 : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru tal-bureau
 • 01.07.2014 ... : Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) - Membru

Partiti nazzjonali

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 01.07.2014 ... : Partit Nazzjonalista (Malta)

Membru

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Kumitat għas-Sajd
 • 15.09.2004 / 31.12.2006 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Bulgarija
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kumitat għas-Sajd
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Kumitat għas-Sajd
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjizi ta’ l-Amerika Ċentrali
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 14.07.2014 ... : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta’ kontravvenzjoni u ta’ amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa
 • 19.01.2017 ... : Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
 • 14.03.2018 ... : Kumitat Speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa

Sostitut

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Kumitat għall-Affarijiet Barranin
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Kumitat temporanju dwar il-bidla fil-klima
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euro-Latina-Amerikana
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Kumitat speċjali dwar l-isfidi tal-politika u r-riżorsi baġitarji għal Unjoni Ewropea sostenibbli wara l-2013
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 14.07.2014 ... : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
 • 12.02.2015 / 30.11.2015 : Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Attivitajiet parlamentari fil-plenarja – is-seba leġislatura

Intervent(i) fis-seduta plenarja

138

Ċittadinanza tal-UE għall-bejgħ (dibattitu)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Ċittadinanza tal-UE għall-bejgħ (dibattitu) (2)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati (dibattitu)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(5)

Is-Suq Intern għas-Servizzi (dibattitu)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(24)

L-impatt tal-kriżi fuq l-aċċess għall-kura tal-gruppi vulnerabbli (dibattitu)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(9)

Spegazzjonijiet tal-vot

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0158/2011 - RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għall-bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa

Spegazzjonijiet tal-vot

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0161/2011 - RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

Rapport(i) - bħala rapporteur

7

RAPPORT dwar il-futur tal-VAT

ECON
30-09-2011 A7-0318/2011

Rapport(i) - bħala shadow rapporteur

2

Opinjoni bħala rapporteur

9

OPINJONI dwar qafas għall-politika tal-klima u tal-enerġija fl-2030

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

OPINJONI dwar Pjan ta' Azzjoni Ewropew għas-Settur tal-Konsumaturi għall-benefiċċju tal-atturi kollha

EMPL
17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719

OPINJONI dwar is-Suq Intern għas-Servizzi: Is-sitwazzjoni attwali u l-passi li jmiss

EMPL
20-06-2013 EMPL_AD(2013)497896

OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti għall-oqfsa baġitarji tal-Istati Membri

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454660

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-infurzar effettiv tas-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454659

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1467/97 dwar li titħaffef u li tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454658

OPINJONI dwar il-Politika Ewropea futura ta' investiment internazzjonali

ECON
02-03-2011 ECON_AD(2011)454474

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi arranġamenti tranżizzjonali għal ftehimiet bilaterali ta' investiment bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi

ECON
01-03-2011 ECON_AD(2011)452846

OPINJONI dwar it-titjib tal-qafas tal-governanza ekonomika u l-istabilità tal-Unjoni, partikolarment fiż-żona tal-euro

EMPL
30-09-2010 EMPL_AD(2010)445981

Opinjoni bħala shadow rapporteur

5

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 718/1999 dwar il-politika ta’ kapaċità tal-flotta tal-Komunità biex tippromwovi t-trasport bil-passaġġi fuq l-ilma interni

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)524581

OPINJONI dwar ir-Rapport Annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE

EMPL
26-09-2013 EMPL_AD(2013)513392

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi

EMPL
23-03-2011 EMPL_AD(2011)454629

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri ta' infurzar biex jikkoreġu żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454657

OPINJONI dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1466/97 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ta’ pożizzjonijiet ta’ baġit u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454656

Proposta/i għal riżoluzzjoni

1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar in-nirien tal-foresti fis-sajf 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

1

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-libertà tal-minoranzi u l-popli oppressi

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Waqgħet

Dettalji

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Data tal-ftuħ : 13-01-2014
Data ta’ għeluq : 13-04-2014
Numru ta’ firmatarji : 38 - 14-04-2014

Mistoqsija/jiet parlamentari

411

VP/HR - Snipers Ukraini

19-03-2014 E-003233/2014 Kummissjoni

Sħubija Transatlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP)

19-03-2014 E-003232/2014 Kummissjoni

Il-ħarsien tal-istat tad-dritt

19-03-2014 E-003231/2014 Kummissjoni

VP/HR - L-elezzjonijiet fit-Turkija

19-03-2014 E-003230/2014 Kummissjoni

Id-divulgazzjoni tal-oriġini ta' minerali ta' kunflitt

19-03-2014 E-003229/2014 Kummissjoni

VP/HR - Id-drittijiet tan-nisa miżmuma f'detenzjoni fl-Eġittu

07-03-2014 E-002713/2014 Kummissjoni

L-Isvezja se tfittex lill-Kummissjoni

04-03-2014 E-002485/2014 Kummissjoni

Spazju tal-ajru Svizzeru

04-03-2014 E-002484/2014 Kummissjoni

VP/HR - Id-drittijiet tan-nisa fl-Afganistan

18-02-2014 E-001838/2014 Kummissjoni

Istituzzjonijiet li jgħinu l-moviment liberu

17-02-2014 E-001777/2014 Kummissjoni

Attivitajiet parlamentari fis-seduta plenarja għas-sitt leġiżlatura

Intervent(i) fis-seduta plenarja

48

Spegazzjonijiet tal-vot

10-03-2009 P6_CRE-REV(2009)03-10(9)

Spegazzjonijiet tal-vot

10-03-2009 P6_CRE-REV(2009)03-10(9)

A6-0074/2009 - RAPPORT dwar l-Att tan-Negozji Żgħar

Spegazzjonijiet tal-vot

04-02-2009 P6_CRE-REV(2009)02-04(8)

A6-0495/2008 - RAPPORT dwar "l-2050: Il-Ġejjieni jibda llum – Rakkomandazzjonijiet għal politika tal-UE integrata fil-ġejjieni dwar il-bidla fil-Klima”

Spegazzjonijiet tal-vot

04-02-2009 P6_CRE-REV(2009)02-04(8)

RC-B6-0066/2009 - MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar ir-ritorn u r-rilokazzjoni tal-priġunieri tal-faċilità ta' detenzjoni ta' Guantánamo

Spegazzjonijiet tal-vot

03-02-2009 P6_CRE-REV(2009)02-03(7)

A6-0013/2009 - RAPPORT dwar it-tieni Analiżi Strateġika dwar l-Enerġija

Spegazzjonijiet tal-vot

03-02-2009 P6_CRE-REV(2009)02-03(7)

A6-0018/2009 - RAPPORT dwar l-akkwist pubbliku pre-kummerċjali: Inrawmu l-innovazzjoni biex niżguraw servizzi pubbliċi sostenibbli u ta’ kwalità għolja fl-Ewropa

Spegazzjonijiet tal-vot

03-02-2009 P6_CRE-REV(2009)02-03(7)

A6-0501/2008 - RAPPORT dwar Aġenda għal Ġejjieni Sostenibbli għall-Avjazzjoni Ġenerali u Kummerċjali

Spegazzjonijiet tal-vot

03-02-2009 P6_CRE-REV(2009)02-03(7)

A6-0478/2008 - RAPPORT dwar l-inħawi fi stat naturali fl-Ewropa

Spegazzjonijiet tal-vot

03-02-2009 P6_CRE-REV(2009)02-03(7)

A6-0006/2009 - RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tikkonċerna l-estensjoni tal-Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Istati Uniti tal-Amerika

Rapport(i) - bħala rapporteur

2

Proposta/i għal riżoluzzjoni

3

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar is-sitwazzjoni tar-refuġjati f'Malta

05-04-2006 RC-B6-0241/2006/riv. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION on the management of extraordinary migration flows in Malta

03-04-2006 B6-0241/2006

Dikjarazzjoni(jiet) bil-miktub

2

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar pjan urġenti ta' defiskalizzazzjoni tal-PMI fl-Unjoni Ewropea

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Waqgħet

Dettalji

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Data tal-ftuħ : 09-03-2009
Data ta’ għeluq : 07-05-2009
Numru ta’ firmatarji : 39 - 08-05-2009

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-armonizzazzjoni tas-sistema fiskali fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea permezz tal-introduzzjoni tal-kwozjent familjari

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Waqgħet

Dettalji

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Data tal-ftuħ : 09-03-2009
Data ta’ għeluq : 07-05-2009
Numru ta’ firmatarji : 23 - 08-05-2009

Mistoqsija/jiet parlamentari

9

L-Artikolu 9 tad-Direttiva 79/409/KEE

20-04-2007 E-2337/2007 Kummissjoni

Il-ħtieġa ta' viża għaċ-ċittadini ta' l-UE minn 10 Stati Membri min-naħa ta' l-Istati Uniti

22-11-2006 O-0127/2006 Kummissjoni

Miżuri ambjentali

09-10-2006 E-4470/2006 Kummissjoni

L-immigrazzjoni irregolari

09-10-2006 E-4469/2006 Kunsill

L-immigrazzjoni irregolari

09-10-2006 P-4462/2006 Kummissjoni

L-Applikazzjoni ta' rata ridotta tal-VAT għal prodotti u servizzi essenzjali għall-ġid tat-tfal.

18-10-2005 O-0098/2005 Kummissjoni

  Application of a reduced VAT rate to products and services essential to the welfare of children

18-10-2005 O-0097/2005 Kunsill

  Ending child labour

16-03-2005 O-0038/2005 Kummissjoni

Dikjarazzjonijiet (Is-seba' leġiżlatura parlamentari)

Kuntatti

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postal address

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels