• Kader   ARIF  

Kader ARIF : Opinjoni bħala shadow rapporteur - Is-seba'' leġiżlatura parlamentari 

Kull grupp politiku jista' jaħtar shadow rapporteur għal opinjoni biex isegwi l-progress u jinnegozja testi ta' kompromess mar-rapporteur. Artikolu 215

OPINJONI dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2010, Taqsima III - Il-Kummissjoni  
- INTA_AD(2012)478612 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta' Baġit 2012 kif modifikat mill-Kunsill – it-taqsimiet kollha  
- INTA_AD(2011)467325 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar id-dimensjoni esterna tal-politika soċjali, il-promozzjoni tax-xogħol u l-istandards soċjali u r-Responsabbiltà Soċjali tal-Kumpaniji Ewropej  
- INTA_AD(2011)454446 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar il-Pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta' Baġit 2011 kif modifikat mill-Kunsill - Taqsima III - Kummissjoni  
- INTA_AD(2010)443179 -  
-
INTA