Kader ARIF : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Franza)

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta ACP-UE
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewromediterranja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
 • 23-10-2008 / 18-11-2008 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euro-Latina-Amerikana

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
 • 23-05-2007 / 22-10-2008 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euro-Latina-Amerikana
 • 19-11-2008 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Euro-Latina-Amerikana

all-activities 

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi Mediterranji  
- INTA_AD(2008)412166 -  
-
INTA 
OPINJONI dwar approċċ reġjonali ġdid fil-Baħar l-Iswed  
- INTA_AD(2007)392060 -  
-
INTA 
OPINION on the Barcelona Process revisited EN  
- INTA_AD(2005)360154 -  
-
INTA 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-proposta għall-ħolqien ta' Unjoni Mediterranja  
- P6_DCL(2008)0019 - Waqgħet  
Vural ÖGER , Kader ARIF , Marco CAPPATO , Jelko KACIN  
Data tal-ftuħ : 10-03-2008
Data ta’ għeluq : 19-06-2008
Numru ta’ firmatarji : 86 - 19-06-2008
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar twissija kmieni għaċ-ċittadini waqt emerġenzi kbar  
- P6_DCL(2007)0100 - Adottata  
Gabriele ALBERTINI , Kader ARIF , Caroline LUCAS , Elizabeth LYNNE , Dimitrios PAPADIMOULIS  
Data tal-ftuħ : 12-11-2007
Data ta’ għeluq : 26-02-2008
Adottata (data) : 11-03-2008
Test adottat (flimkien mal-lista tal-firmatarji) : P6_TA(2008)0088
Numru ta’ firmatarji : 432 - 21-02-2008
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-kawża ta' Novartis kontra l-gvern ta' l-Indja  
- P6_DCL(2007)0022 - Waqgħet  
Pierre SCHAPIRA , Kader ARIF , Johan VAN HECKE , Luisa MORGANTINI , Caroline LUCAS  
Data tal-ftuħ : 26-02-2007
Data ta’ għeluq : 29-05-2007
Numru ta’ firmatarji : 97 - 29-05-2007

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.