Nils LUNDGREN : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 12-06-2007 : Grupp għall-Indipendenza/Demokrazija - Membru tal-bureau
 • 13-06-2007 / 29-01-2008 : Grupp għall-Indipendenza/Demokrazija - Membru
 • 30-01-2008 / 08-05-2008 : Grupp għall-Indipendenza/Demokrazija - Membru tal-bureau
 • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Grupp għall-Indipendenza/Demokrazija - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Junilistan (l-Iżvezja)

Viċi President 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

Membri 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kumitat għall-Baġit

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINION Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/88/EC concerning certain aspects of the organisation of working time EN  
- ITRE_AD(2005)355711 -  
-
ITRE 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub dwar mekkaniżmi ta' twissija (whistleblowing) u l-protezzjoni tal-informaturi  
- P6_DCL(2009)0045 - Waqgħet  
Nils LUNDGREN , Hélène GOUDIN , Hanne DAHL , Paul van BUITENEN  
Data tal-ftuħ : 21-04-2009
Data ta’ għeluq : 07-05-2009
Numru ta’ firmatarji : 21 - 08-05-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi ta' depożitu u ta' ritorn għall-bottijiet tax-xorb tal-metall fl-Unjoni Ewropea  
- P6_DCL(2008)0091 - Waqgħet  
Hélène GOUDIN , Nils LUNDGREN , Henrik LAX , John BOWIS  
Data tal-ftuħ : 20-10-2008
Data ta’ għeluq : 05-02-2009
Numru ta’ firmatarji : 123 - 09-02-2009
Dikjarazzjoni bil-miktub dwar projbizzjoni tal-fosfati fid-diterġenti  
- P6_DCL(2008)0006 - Waqgħet  
Nils LUNDGREN , Hélène GOUDIN  
Data tal-ftuħ : 14-01-2008
Data ta’ għeluq : 16-04-2008
Numru ta’ firmatarji : 130 - 10-04-2008

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.