Bernadette BOURZAI : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 30-09-2008 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 30-09-2008 : Parti socialiste (Franza)

Viċi President 

 • 20-09-2004 / 30-09-2008 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Kazakastan, UE-Kirgiżstan u UE-Uzbekistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Taġikistan, it-Turkmenistan, u l-Mongolja
 • 16-07-2007 / 30-09-2008 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Koperazzjoni UE-Kazakastan, UE-Kirgiżstan u UE-Uzbekistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Taġikistan, it-Turkmenistan, u l-Mongolja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 31-01-2007 / 09-07-2007 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
 • 10-07-2007 / 15-07-2007 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali
 • 15-09-2004 / 30-09-2008 : Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Biedja u l-Iżvilupp Rurali
 • 31-01-2007 / 09-07-2007 : Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 • 10-05-2007 / 30-09-2008 : Kumitat temporanju dwar il-bidla fil-klima
 • 10-07-2007 / 30-09-2008 : Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

Opinjoni bħala rapporteur 
Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar il-komplementarjetà u l-koordinazzjoni tal-politika ta’ koeżjoni u tal-miżuri għall-iżvilupp rurali  
- AGRI_AD(2008)406045 -  
-
AGRI 
OPINJONI dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni ta’ l-użu ta’ l-enerġija minn sorsi rinnovabbli  
- AGRI_AD(2008)406027 -  
-
AGRI 
OPINJONI dwar is-sitwazzjoni u l-prospettivi tal-biedja fir-reġjuni muntanjużi  
- REGI_AD(2008)405917 -  
-
REGI 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.