• Ole   CHRISTENSEN  

Ole CHRISTENSEN : Opinjoni bħala rapporteur - Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Il-kumitati jistgħu jabbozzaw opinjoni għal rapport ta' kumitat responsabbli, li tkopri l-elementi marbuta mal-mandat tal-kumitat tagħhom. Ir-rapporteurs għal opinjonijiet huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Artikolu 56, Artikolu 57, Anness VI

OPINJONI dwar Tfassil aħjar tal-liġijiet 2005: l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità - it-13-il rapport annwali  
- EMPL_AD(2007)386658 -  
-
EMPL 
OPINION Better Regulation for Growth and Jobs in the European Union EN  
- EMPL_AD(2006)362672 -  
-
EMPL