Robert NAVARRO : Is-sitt leġiżlatura parlamentari 

Gruppi politiċi 

 • 20-07-2004 / 30-09-2008 : Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew - Membru

Partiti nazzjonali 

 • 20-07-2004 / 30-09-2008 : Parti socialiste (Franza)

Membri 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Mercosur
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 31-01-2007 / 30-09-2008 : Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 • 14-03-2007 / 30-09-2008 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Mercosur

Sostitut 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kumitat għall-Baġit
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Komunità Andina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kumitat għall-Baġit
 • 31-01-2007 / 30-09-2008 : Kumitat għall-Baġit
 • 14-03-2007 / 30-09-2008 : Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Komunità Andina

all-activities 

Kontributi għal dibattiti plenarji 
Diskorsi magħmula matul is-sessjoni plenarja u dikjarazzjonijiet bil-miktub relatati mad-dibattiti fil-plenarja. Artikoli 204 u 171(11) tar-Regoli ta' Proċedura

Rapport(i) - bħala rapporteur 
Rapporteur jinħatar fil-kumitat parlamentari responsabbli biex jabbozza rapport dwar proposti ta' natura leġiżlattiva jew baġitarja, jew kwistjonijiet oħra. Huma u jabbozzaw ir-rapport tagħhom, ir-rapporteurs jistgħu jikkonsultaw ma' esperti u ma' partijiet interessati rilevanti. Huma responsabbli wkoll għall-abbozzar ta' emendi ta' kompromess u għal negozjati ma' shadow rapporteurs. Ir-rapporti adottati fil-livell tal-kumitat imbagħad jiġu eżaminati u vvotati fil-plenarja. Artikolu 55

REPORT Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Short Sea Shipping EN  
- A6-0055/2005 -  
-
TRAN 

Proposta/i għal riżoluzzjoni 
Il-Membri jistgħu jressqu mozzjoni individwali fuq kwistjonijiet li jaqgħu fl-isfera ta' attività tal-UE. Dawn il-mozzjonijiet jingħaddu lill-kumitat responsabbli għall-konsiderazzjoni tiegħu. Artikolu 143

Mistoqsija/jiet parlamentari 
Il-mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu jistgħu jitqiegħdu fuq il-Mejda minn kumitat, grupp politiku jew tal-lanqas 5 % tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament. Id-destinatarji huma l-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE. Il-Konferenza tal-Presidenti tiddeċiedi jekk u f'liema ordni l-mistoqsijiet jitqiegħdu fl-abbozz definittiv tal-aġenda ta' seduta plenarja. Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (sas-16 ta' Jannar 2017) 
**Dan l-istrument m'għadux jeżisti sa mis-16 ta' Jannar 2017**. Dikjarazzjoni bil-miktub kienet inizjattiva dwar kwistjoni li taqa' fil-kompetenza tal-UE. Il-Membri setgħu jsiru kofirmatarji tul perjodu ta' tliet xhur.

Dikjarazzjoni bil-miktub on the Europe Statute and the promotion of active European citizenship EN  
- P6_DCL(2006)0024 - Waqgħet  
Robert NAVARRO , Jean-Luc BENNAHMIAS , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Luigi COCILOVO , Sylvia-Yvonne KAUFMANN  
Data tal-ftuħ : 03-04-2006
Data ta’ għeluq : 06-07-2006
Numru ta’ firmatarji : 149 - 06-07-2006
Dikjarazzjoni bil-miktub on European Maritime Day EN  
- P6_DCL(2006)0011 - Waqgħet  
Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Robert NAVARRO , Dirk STERCKX , Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT  
Data tal-ftuħ : 20-02-2006
Data ta’ għeluq : 20-05-2006
Numru ta’ firmatarji : 181 - 20-05-2006

Lista tal-Membri preżenti 
Dan ir-reġistru tal-attendenza huwa estratt mill-Minuti tas-seduti plenarji tas-sitt leġiżlatura. L-informazzjoni li fih qed tingħata għal skopijiet ta' informazzjoni biss u tkopri l-mandat ta' Membru fil-Parlament Ewropew. Din id-data mhijiex ipproċessata u ma tinkludix korrezzjonijiet għal assenza ġustifikata minħabba mard, leave tal-maternità/paternità, xogħol awtorizzat tad-delegazzjonijiet parlamentari eċċ.